Carpe Mare

Marstrands hamn står inför många utmaningar. Gästhamnen är Sveriges största, med 40 000 gästnätter årligen.

Från stegling till segling

Det är ett enormt tryck på fasta båtplatser och den gamla fiskehamnen söker en ny roll sedan det stora varvet lades ner, yrkesfiskarna försvann och delar av hamnen blev bostadsområde. Marstrand är också en internationellt erkänd kappseglingsarena, där de professionella seglingsaktörerna ställer högre krav samtidigt som seglingsevenemangen har blivit en stor inkomstkälla för det lokala näringslivet.

Denna utvecklingsplan för Marstrands hamn är en samling av tänkbara utvecklingsmöjligheter, både nya och gamla idéer har samlats ihop i ett gemensamt dokument. En samling utvecklingsidéer som en bred grupp i Marstrand står bakom, både inom ideell sektor, det lokala näringslivet och den offentliga sektorn.


Framtidens behov möts

Målet med utvecklingsplanen är att Marstrand ska bli en modern hamn som kan möta framtidens behov på alla plan och som är till nytta för Marstrands utveckling som åretruntort.

Carpe Mare som är en del av EU:s gemenskapsinitiativ LEADER+ som ska främja utveckling på landsbygden har nu beviljat projektpengar för att se över och utveckla Marstrands hamn. Finansieringen bygger på ett partnerskap mellan offentlig verksamhet, näringsliv och ideella krafter. Det är Samhällsbyggnad i Kungälvs kommun som står som projektägare för projektet Från Stegling Till Segling. Men det är alla parterna som gemensamt ska utveckla projektidéerna och de har ett gemensamt ansvar.

Projektgruppen var till en början indelad i flera mindre arbetsgrupper med inriktning på olika områden i hamnen, exempelvis fasta båtplatser & marint näringsliv, vinterförvaring, gästhamn, evenemang och seglargymnasium etc. Detta för att till en början kunna rikta in sig på de olika bitarna, för att efterhand samlas i en större grupp och prata gemensam utveckling.

Utvecklingsplanen innehåller alla de förslag som projektgruppen kommit fram till är en tänkbar utveckling för Marstrands hamn, inom de områden som nämns här ovan.

Projektet har även samarbetat mycket med systerprojektet 440 30 Marstrand, som arbetar för att få fram utvecklingsområden för bostäder och verksamheter i postnummerområdet Marstrand. 440 30 Marstrand ska resultera i en delöversiktsplan i form av en Idealbild. 

  Sidan uppdaterades: