Effekter av befolkningsökningen

En studie utifrån översiktsplanens bostadsplanering. Vilka effekter får befolkningsökningen på kommunens service och ekonomi?

Studien innehåller en analys av möjliga utbyggnadsstrategier och ekonomiska konsekvenser av dessa. Fokus har varit på skolans framtida organisation och utveckling, samtidigt som övriga sektorers behov har belysts. Studien är uppdelad i fem PM, ett för varje kommundel.

  Sidan uppdaterades: