Idealbild Marstrand

Idealbild Marstrand är en del av Kommunplan 2000 (gamla översiktsplanen). Det är ett planeringsdokument som kommunfullmäktige antog i april 2008.

Marstrandsområdet har en enorm potential med sitt fantastiska läge vid havet med unika kultur- och naturmiljöer i en storstadsregion. Utöver det lokala intresset är även området av regionalt, nationellt och internationellt intresse. Marstrand kännetecknas dock av stora säsongsvariationer. Det finns många fler människor där på sommaren än på vintern, detsamma gäller företagandet. Dessutom är möjlighet till expansion för boende och näringsliv begränsade.


Målet är att skapa ett hållbart Marstrand

Det har ofta varit svårt att samordna olika viljor i Marstrand och relationen med centrala Kungälv har inte alltid präglats av ömsesidigt förtroende. Målsättningen med Idealbild Marstrand har varit att genom ett konstruktivt samtal få en gemensam vision om ett hållbart Marstrandsamhälle. Allt utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv; det vill säga ett samhälle som är mindre säsongsberoende och med möjlighet till framtida utveckling på kort och lång sikt. Dessutom med ett helhetsperspektiv för att bevara balansen mellan exploateringsönskemålen och de bevarandevärden som finns i kultur- och naturmiljön, vilka är en del av Marstrands varumärke.

  Sidan uppdaterades: