Vindbruksplan

Vindbruksplanen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Vindbruksplanen antogs 2010 av kommunfullmäktige. En kompletterande studie "Havsområden för vindbruk” som visar tänkbara kompletterande områden för vindkraft längre ut till havs antogs 2013 av kommunfullmäktige.

Vindbruksplanen ska vara ett underlag så att utbyggnaden av vindkraft i kommunen sker strukturerat.

Områden som är lämpliga för vindkraftsanläggningar pekas ut  så väl som områden där etablering av vindkraft är olämplig. Det ger en effektivare och mer konsekvent hantering av detaljplaner, bygglov och andra ärenden om vindkraft.

  Sidan uppdaterades: