"Kommunen har ständigt medborgarfokus som gör det möjligt att ge glädje"

Intervju med Mariell Hoff som jobbar som aktiveringspedagog. 

Vad jobbar du med?

Jag arbetar som aktiveringspedagog på äldreboendet Ytterbyhemmets träffpunkt i ett team med andra aktiveringspedagoger, undersköterskor, chefer, verksamhetsledare och planerare. Vi planerar och skapar aktiviteter tillsammans med hyresgästerna. Allt efter deras önskemål.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Det varierar mycket mellan indivuella och gemensamma aktiviteter. Vi gör allt från promenader och cykling till temafester som jul- och kräftfiranden. Alltid enligt hyresgästens önskemål. Det är viktigt att de får vara med och planera vad som händer. Vi har en mötesplats med aktiviteter dit även andra pensionärer och anhöriga är välkomna.

Hur ser din jobbresa ut?

Jag har tidigare jobbat under många år som undersköterska. När jag insåg att jag ville vidareutveckla mig sökte jag in till en utbildning som specialistundersköterska inom demens. Därefter fick jag tjänsten som aktiveringspedagog i kommunen, ett jobb som jag nu haft i ungefär ett års tid.

Vilka egenskaper krävs för att ha ditt jobb?

Jag arbetar motiverande, jag är driven, idérik och jag vill att alla ska känna livsglädje, delaktighet och meningsfullhet.

Vad är det bästa med Kungälvs kommun som arbetsplats?

Möjligheten att få arbeta i team, oavsett vilken tjänst du har, om det så är som chef, aktiveringspedagog eller undersköterska. Och att det i kommunen i alla lägen finns ett medborgarfokus. Det gör det möjligt att få skapa och ge glädje till våra hyresgäster.

Vill du tipsa om en plats att besöka i Kungälv?

Bohus fästning eller den underbara strandpromenaden längs med älven.

Till sist, är det något du vill tillägga?

Jo, att vi i kommunen just nu arbetar med ett projekt där vi arbetar för att minska ensamheten bland människor. Då anordnar vi olika aktiviteter och event både för pensionärer på vård- och omsorgsboendet och för pensionärer som bor hemma, samt även för anhöriga och personal.

Här kan du läsa mer om Träffpunkten och vilka aktiviteter som ordnas där.

  Sidan uppdaterades: