Försäljning av livsmedel vid evenemang

Du som säljer livsmedel vid ett evenemang ska känna till vilka lagar och regler som gäller. Dessutom är du ansvarig för att den mat och dryck du producerar och säljer är säker för konsumenten och att all personal väl känner till och utför rutinerna för rengöring och skötsel av verksamheten.

Ansvaret gäller oavsett om det är ett företag, en privatperson eller en organisation som driver en livsmedelsverksamhet.

Anmälan av livsmedelsverksamhet

Du kan behöva anmäla till miljöenheten om du vill sälja livsmedel vid ett evenemang. Mer information om anmälan av livsmedelsverksamhet.


Livsmedelskontroll vid evenemang

Miljöenheten kan komma ut till evenemang och kontrollera de verksamheter som säljer och producerar livsmedel. Vi kontrollerar då att du som säljer livsmedel känner till riskerna med hanteringen och att du har bra rutiner för att förebygga dessa. Mer information om livsmedelskontroll. 


Att tänka på

Hygien

Vid hantering av oförpackade livsmedel ska det finnas varmt och kallt vatten, flytande tvål och pappershanddukar. Vid mathantering som innebär förhöjda risker kan det behövas särskilda personaltoaletter som inte får användas av allmänheten.


Säker hantering, lagring och transport av livsmedel

Det är viktigt att anpassa sortiment och hantering utifrån den plats och utrustning som är tillgänglig under evenemanget, marknaden eller liknande. Se till att all utrustning är på plats, är rengjord samt att den fungerar innan livsmedel packas upp och hanteras.

Du ska förvara och hantera dina livsmedel så att de inte riskerar att bli dåliga eller förorenade. Håll koll på alla temperaturer. Se till att varm mat hålls varm och kall mat hålls kall!

Du kan skilja olika hanteringar åt så att de sker på olika ställen i lokalen eller vid olika tillfällen. Till exempel är det bra om det är en person som hanterar livsmedlen och en annan person som hanterar kassan.


Rengöring och desinfektion

Hur garanterar du att det blir tillräckligt rent i lokalen eller att den utrustning och redskap som används blir tillräckligt ren? Om rengöringen inte fungerar kan det påverka livsmedelshygienen. Se till att det finns tydliga rengöringsrutiner i din verksamhet som all personal känner till.


Information om livsmedel

Tänk på att Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning gäller vid försäljning av förpackade livsmedel. Om du säljer oförpackade livsmedel ska du veta vad det innehåller och känna till vilka eventuella allergener de innehåller.

Informationsbroschyrer

Märkning av färdigförpackade livsmedel (pdf, nytt fönster)
Information om livsmedel som inte är färdigförpackade (pdf, nytt fönster)

  Sidan uppdaterades: