Miljöfarlig verksamhet - kontroll, tillsyn

Miljöenheten kontrollerar din verksamhet

Miljöenheten är ansvarig för att kontrollera (ha tillsyn) att miljöfarliga verksamheter i Kungälvs kommun inte bryter mot miljöbalkens bestämmelser och att det finns en fungerande egenkontroll. Ansvaret för brister och åtgärder är dock alltid verksamhetsutövaren.

 

Hur mycket kostar det?

Information om taxor och avgifter för kontroll och tillsyn av din verksamhet.

  Sidan uppdaterades: