Arena Kungälv

Här kan du följa arbetet med Arena Kungälv (projektets arbetsnamn), en ny mötesplats för idrott och evenemang vid Yttern i Kungälv. Här kommer steg för steg att byggas simhall, ishall, bandyhall, träningshallar, föreningsytor, kommunala verksamheter, men också annan service i samverkan med näringslivet.

2024-05-31

Ett steg i arbetet med Arena Kungälv var att ta fram en detaljplan som ska möjliggöra arenaområdet vid Yttern. Du kan ta del av den här:

Arenaområdet vid Yttern — Besöksanläggningar med mera

Vanliga frågor och svar om arenaområdet och Arena Kungälv:

Frågor och svar om arenaområdet

Arenaprojektets uppdrag

Uppdraget som ligger till grund för projektet är att: Upprätta förslag för idrottscentrum med kostnader och genomförandetid. Projektet arbetar därför med:

 • Föreningsdialog för att definiera innehåll och volymer
 • Ta fram beskrivning av innehåll och volymer för att kunna kostnadsberäkna både investeringskostnad och framtida drift
 • Analysera helhetsekonomin för idrottsanläggningarna i kommunen.
 • Detaljplanearbete
 • Dialog med intresserade aktörer

Som en del i arbetet har en bild tagits fram för att visa intentionerna med området:

Idrottsrådet hjälper förvaltningen med arbetet och deras uppdrag är:

 • Samordna idrottens behov och önskemål
 • Vara en länk mellan föreningarna och projektet
 • Ta del av andra aktörers behov (investerare, skola, förvaltningar, andra föreningar, kommersiella aktörer m.fl. )
 • Delta i dialog kring prioriteringar
 • Vara en remissinstans

Mer om idrottsrådet

Tillsammans med föreningarna och idrottsrådet har projektet genomfört tre workshops:

 1. Effektanalys: Vilka effekter vill vi uppnå med en Hallarena vid Ytternområdet?
 2. Värdegrund: Hur ska vi förhålla oss till varandra i arbetet med arenan och vad ska arenan sen stå för?
 3. Diskutera behov, saker att tänka på och detaljer i lokalerna. Fånga minimikrav för träning/tävling från olika förbund.

Värdegrund och effektkarta

Sammanställning av föreningarnas behov, februari 2021

  Sidan uppdaterades: