Anmälan om hygieniska verksamheter med risk för blodsmitta eller annan smitta

Du som yrkesmässigt driver eller ska starta en verksamhet där du använder stickande eller skärande instrument som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta behöver göra en anmälan om hygienisk verksamhet.

Alla behandlingar där man använder stickande eller skärande instrument är anmälningspliktiga till miljöenheten på kommunen, till exempel fotvård, tatuering, piercing, akupunktur, microneedling, rakniv mot huden, håltagningspistol, användning av lansetter eller andra behandlingar med risk för blodsmitta och annan smitta. Detta innebär att även barberare, salonger med manikyr eller pedikyr, håltagningsverksamhet och frisörer kan vara anmälningspliktiga om skärande eller stickande instrument och verktyg används.

Läs mer på Socialstyrelsens hemsida

Regler för estetiska injektionsbehandlingar

Det omfattar bland annat fillerinjektioner med nål. Dessa typer av behandlingar ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Anmäl din verksamhet på Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) hemsida

Avgifter

Du betalar en timavgift för vår handläggning av din anmälan. Den totala kostnaden beror därför på hur lång tid det tar för oss att handlägga din anmälan. Du kan själv påverka tidsåtgången genom att se till att din anmälan är komplett. Du får inte pengarna tillbaka om du får avslag på din ansökan.

Information om taxor och avgifter


Om du inte anmäler din verksamhet

Om du startar en ny yrkesmässig hygienisk verksamhet såsom tatuering, kosmetisk tatuering, piercing, akupunktur eller annan verksamhet som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta ska detta anmälas. Om du inte anmäler det till miljöenheten får du betala 3000 kronor i straffavgift, en så kallad miljösanktionsavgift.

  Sidan uppdaterades: