Anmälan om hygieniska verksamheter med risk för blodsmitta eller annan smitta

Du som yrkesmässigt driver eller ska starta en verksamhet där du använder stickande eller skärande instrument som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta behöver göra en anmälan om hygienisk verksamhet.

Alla behandlingar där man använder stickande eller skärande instrument är anmälningspliktiga till miljöenheten, till exempel fotvård, tatuering, piercing, akupunktur, microneedling, användning av lansetter eller andra behandlingar med risk för blodsmitta.

Ändring av anmälningsplikten från 1 juli

Från och med den 1 juli 2021 behöver du även anmäla hygienisk verksamhet om du erbjuder andra behandlingar där du använder skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg som innebär annan smitta än blodsmitta.

De nya reglerna omfattar exempelvis:

  • rakkniv mot huden
  • håltagningspistol
  • andra typer av stickande eller skärande instrument och verktyg

Detta innebär att även barberare, salonger med manikyr eller pedikyr, håltagningsverksamhet och frisörer kan vara anmälningspliktiga om skärande eller stickande instrument och verktyg används.

Läs mer om de nya reglerna på Socialstyrelsens hemsida

Om du är osäker på om din behandling är anmälningspiktig eller inte, skicka ändå in en anmälan innan den 1 september 2021 så gör miljöenheten en bedömning. Om du inte är anmälningspliktig avslutar vi ditt ärende och du behöver inte betala någon avgift. 

Nya regler för estetiska injektionsbehandlingar

Den 1 juli börjar även nya regler för estetiska injektionsbehandlingar att gälla. Det omfattar bland annat fillerinjektioner med nål. Dessa typer av behandlingar ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Anmäl din verksamhet på Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) hemsida

 

Anmäl din verksamhet

Fyll i och skicka in din anmälan senast 6 veckor innan du ska startat din verksamhet. Befintliga verksamheter måste ha anmält hygienisk verksamhet enligt det nya regelverket senast den 1 september 2021. 

Skicka med:

  • en skalenlig detaljerad ritning som visar lokalens utformning med användningssätt och inredning.
  • ventilationsprotokoll med angivna luftflöden.
  •  ytterligare handlingar, till exempel skriftliga rutiner för egenkontroll av verksamheten.

Blankett för anmälan om yrkesmässig hygienisk verksamhet (pdf, nytt fönster)

 

Så behandlar vi din anmälan

Vi kontrollerar alla handlingar och kontaktar dig om något måste kompletteras. Vi kommer sedan och kontrollerar din verksamhet, efter kontrollen skickar vi dig en inspektionsrapport. Om allting är bra fattar vi ett beslut som vi skickar till dig och du kan sedan starta din verksamhet.

Avgifter

Du betalar en timavgift för vår handläggning av din anmälan. Den totala kostnaden beror därför på hur lång tid det tar för oss att handlägga din anmälan. Du kan själv påverka tidsåtgången genom att se till att din anmälan är komplett. Du får inte pengarna tillbaka om du får avslag på din ansökan.

Information om taxor och avgifter


Om du inte anmäler din verksamhet

Om du startar en ny yrkesmässig hygienisk verksamhet såsom tatuering, kosmetisk tatuering, piercing, akupunktur eller annan verksamhet som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta ska detta anmälas. Om du inte anmäler det till miljöenheten får du betala 3000 kronor i straffavgift, en så kallad miljösanktionsavgift.

  Sidan uppdaterades: