Solarium - kontroll, tillsyn

Miljöenheten kontrollerar regelbundet att alla registrerade verksamhet med kosmetiskt solarium som är tillgängliga för allmänheten följer de lagar och regler som krävs.

Varför behövs kontrollen?

Kontroll av verksamheten utförs för att se till att du som verksamhetsutövare:

  • följer de lagar och regler som gäller för din verksamhet kopplat till miljöskydd och hälsoskydd
  • att din verksamhet inte skadar besökarnas hälsa och miljön
  • sköter egenkontrollen av verksamheten

Om miljöenheten vid en kontroll upptäcker brister i din verksamhet som bedöms innebära en olägenhet eller fara för människors hälsa så kan ett beslut tas om att vidta åtgärder.

 

Hur mycket kostar det?

Du betalar en timavgift varje gång miljöenheten kommer till din verksamhet (tillsynsavgift). I avgiften ingår våra förberedelser inför tillsyn, inspektionen vid din verksamhet, restid, arbetet med att skriva inspektionsrapport och eventuellt uppföljande arbete om saker och ting inte står rätt till i din verksamhet. Information om taxor och avgifter.

 

Mer information

Föreskrift för solarier och artificiella solningsanläggningar finns på Strålsäkerhetsmyndigheten webbplats (extern länk).

  Sidan uppdaterades: