Undervisningslokal - kontroll, tillsyn

Miljöenheten kontrollerar regelbundet alla registrerade verksamhet med undervisningslokaler, det gäller till exempel förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola och internationell skola.

Varför behövs kontrollen?

Kontroll av verksamheten utförs för att se till att du som verksamhetsutövare:

  • följer de lagar och regler som gäller för din verksamhet kopplat till miljöskydd och hälsoskydd
  • inte skadar miljön eller hälsan för de människor som vistas inom din verksamhet
  • sköter egenkontrollen av verksamheten

Om miljöenheten vid en kontroll upptäcker brister i din verksamhet som bedöms innebära en olägenhet eller fara för människors hälsa så kan ett beslut tas om att vidta åtgärder.

 

Hur mycket kostar det?

Du betalar en timavgift varje gång miljöenheten kommer till din verksamhet (tillsynsavgift). I avgiften ingår våra förberedelser inför tillsyn, inspektionen vid din verksamhet, restid, arbetet med att skriva inspektionsrapport och eventuellt uppföljande arbete om saker och ting inte står rätt till i din verksamhet. Information om taxor och avgifter.

 

Mer information

Allmänna råd om inomhusmiljön finns på Folkhälsomyndighetens webbplats (extern länk).

  Sidan uppdaterades: