Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

För att kontrollera att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar ska byggnadens ägare ansvara för att en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) görs regelbundet.

 Vem ansvarar?

Det är byggnadens ägare som är ansvarig för att se till att det görs en OVK. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant, som är certifierad av ett ackrediterat (godkänt) certifieringsorgan. Förteckning över certifierade kontrollanter finns på Boverkets hemsida (extern länk). Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

OVK ska göras innan ett ventilationssystem används för första gången. För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, vart tredje eller sjätte år.

 

Hur ofta ska kontrollen göras?

Vart tredje år:

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-ventilation, FTX-ventilation.

Vart sjätte år:

Flerbostadhus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande.
S-ventilation, F-ventilation, FX-ventilation.

Ingen återkommande besiktning:

Enbostadshus och tvåbostadshus med FX-ventilation eller FTX-ventilation behöver bara en installationsbesiktning innan systemet tas i besiktning. 

S-ventilation = självdragsventilation
F-ventilation = fläkventilation där frånluftflödena är fläktstyrda
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluftflödena och tilluftsflödena är fläktstyrda
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning
FTX-ventilation = FT-ventilation med värmeåtervinning

Mer information om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga kontrollanter finns på Boverkets webbplats (extern länk).

  Sidan uppdaterades: