Bassängbad - kontroll, tillsyn

För att kontrollera att alla verksamheter med bassängbad sköts på rätt sätt och följer de lagar och regler som krävs, kontrollerar miljöenheten regelbundet alla bassängbad. Bassängbad är en badanläggning som är till för allmänheten eller som används av många människor. Det kan vara simbassänger, vattenrutschbanor, pooler, dammar, flyttankar i olika former och storlekar, som finns inomhus eller utomhus.

Varför behövs kontrollen?

Kontroll av bassängbadsverksamheter utförs för att se till att du som verksamhetsutövare:

  • följer de lagar och regler som gäller för din verksamhet kopplat till miljöskydd och hälsoskydd
  • att din verksamhet inte skadar besökarnas hälsa och miljön
  • sköter egenkontrollen av verksamheten

Om vi upptäcker brister som innebär olägenhet, till exempel för en hyresgäst i en lägenhet på grund av en fuktskada, kan vi ta beslut om att fastighetsägaren ska göra något åt bristen.
 

Hur mycket kostar det?

Du betalar en timavgift varje gång miljöenheten kommer till din verksamhet (tillsynsavgift). I avgiften ingår våra förberedelser inför tillsyn, inspektionen vid din verksamhet, restid, arbetet med att skriva inspektionsrapport och eventuellt uppföljande arbete om saker och ting inte står rätt till i din verksamhet. Information om avgifter och taxor.

Mer information

Mer information om förordningar, föreskrifter och allmänna råd finns på Folkhälsomyndighetens webbplats (extern länk).

  Sidan uppdaterades: