Höga ljudnivåer från konserter, festivaler, diskotek med flera

Du som verksamhetsutövare är ansvarig för att kontrollera ljudnivåerna så att boende inte störs av musikbuller vid konserter, festivaler och diskotek, och att publiken inte riskerar att få hörselskador. Särskilt stränga regler gäller för lokaler och platser där barn under 13 år får vistas.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att se till att bostaden uppfyller normer och standarder som gäller för boendemiljö. Dock är det verksamhetsutövaren som alstrar bullret som har det största ansvaret för att se till att störningarna upphör.

 

Tillsyn och ljudmätningar

Vi gör tillsyn och mätningar vid tillställningar, till exempel vid en konsert i Mimers hus, för att kontrollera ljudnivåerna och när vi får in klagomål på höga ljudnivåer. Vi kan också göra bullermätningar i eller utanför en bostad. Om mätningen visar för höga värden behöver du sänka ljudnivån, eventuella kostnader får du betala.

 

Hur kan du som verksamhetsutövare kontrollera ljudnivån?

Verksamhetsutövare är ansvarig för att ljudanläggningen är anpassad och inställd så att besökare eller personal inte utsätts för skadlig ljudnivå.

  • Anlita en ljudkonsult som hjälper till att ställa in och låsa ljudanläggningen så att ljudnivån alltid understiger kravnivån.
  • Informera personalen om vikten av att den inställda ljudnivån inte passerar gränserna och att ljudanläggningen inte manipuleras.
  • Mät ljudnivån själv. Skaffa en enkel ljudmätare så att ljudnivån i lokalen kan kontrolleras med jämna mellanrum.
  • Mät likvärdig ljudnivå minst två minuter på olika platser i lokalen där besökare vistas, till exempel mitt på dansgolvet/mitt i träningslokalen, och direkt framför högtalaren. Maximal nivå (toppar) då musiken spelas som högst ska också mätas. Mätningen görs vid den platsen där man kan anta att ljudnivåerna är som högst, till exempel så nära en högtalare som en besökare kan komma.
  • För att slippa problem med för högt ljud är det bra om till exempel en discjockey hela tiden själv kan ha kontroll över ljudnivån. Exempelvis genom att den kan läsas av vid mixerbordet. Montera ljudnivåmätarens mikrofon i en fast mätpunkt vid dansgolvet. Denna ljudnivå måste då relateras till de nivåer som uppmätts vid de olika positionerna enligt anvisningarna i föregående punkt.

 

Hur mycket får det låta?

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om hur mycket det får låta inomhus, FoHMFS 2014:13 (extern länk).

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om höga ljudnivåer FoHMFS 2014:15, (extern länk).

På Naturvårdverkets webbplats finns vägledning om industribuller och annat verksamhetsbuller (extern länk).

  Sidan uppdaterades: