Stöd vid missbruk

Om du är 21 år eller äldre och har hasardspels-, alkohol- eller narkotikamissbruk kan du få hjälp med behandling genom kommunens Socialmedicinska mottagning.

 Lättläst:

Om du dricker för mycket alkohol 


kan kommunen hjälpa dig att sluta.

Du kan också be kommunen om hjälp


om någon du känner 


dricker för mycket alkohol.

 

Du kan också få hjälp att 


sluta använda narkotika. 

Du kan komma till kommunen

och prata
och få hjälp och stöd.

Om du vill fråga något 


kan du ringa till kommunen.

Kontakta gemensam mottagning

På telefonnummer 0303-23 93 77


Öppenvård för vuxna med missbruk

Mottagningen är en kommunal verksamhet. Om du behöver komma i kontakt med sjukvården hittar du information på 1177 Vårdguiden Västra Götalandsregionen

På mottagningen kan du få behandling, råd och stöd på olika sätt. Du är själv med och bestämmer hur behandlingen ska vara. 

Anhöriga

Om du är anhörig till någon som har ett missbruk kan du få stöd genom ett eller två samtal på mottagningen. Du kan också kontakta kommunens Anhörigstöd

Kontakt

Du kan komma i kontakt med den socialmedicinska mottagningen på flera sätt:

  • Genom att ringa Gemensam mottagning 0303-23 93 77 Kungälvs kommun och ansöka om behandling
  • Genom att ringa till Kurator på mottagningen 0303-23 94 34 

All behandling på mottagningen föregås av en utredning enligt socialtjänstlagen, med syftet att matcha rätt vårdnivå utifrån den enskildes vårdbehov.

Insatserna baseras på Socialstyrelsens rekommendationer "Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård" som finns på Socialstyrelsens webbplats.

Boende

Det finns olika typer av stöd till vuxna som i sitt boende behöver hjälp för att vara nykter och drogfri. Beslut om insatser som rör boendet fattas av en socialsekreterare.

Det kan handla om:

  • att få ett boende med stöd
  • att få stöd i vardagen i den egna bostaden

Om du behöver prata med någon om att få hjälp med boendet på grund av missbruk kan du kontakta Gemensam mottagning. Telefon: 0303-23 93 77

  Sidan uppdaterades: