Stöd vid missbruk

Information, stöd och rådgivning till dig som har funderingar över ditt egna eller någon annans användning av droger och alkohol eller spelmissbruk.

 Lättläst:

Om du dricker för mycket alkohol 


kan kommunen hjälpa dig att sluta.

Du kan också be kommunen om hjälp


om någon du känner 


dricker för mycket alkohol.

 

Du kan också få hjälp att 


sluta använda narkotika. 

Du kan komma till kommunen

och prata
och få hjälp och stöd.

Om du vill fråga något 


kan du ringa till kommunen.

Kontakta gemensam mottagning

På telefonnummer 0303-23 93 77


Råd- och stödtelefon för unga om frågor om droger

0722-13 22 05

Det finns personal som svarar under dagtid på vardagar. Om du inte kommer fram direkt när du ringer, kan du lämna ett meddelande för att bli uppringd. De som svarar i råd- och stödtelefonen kan även erbjuda att träffas så snart som möjligt.

Om du är orolig för att ett barn eller en ungdom riskerar att fara illa ska du vända dig till Gemensam mottagning för att anmäla.

Här finns en broschyr som vänder sig till tonårsföräldrar i Kungälv

MiniMaria

Mini-Maria finns till för dig i Kungälv som är i ålder 13-21 och som har bekymmer med alkohol eller andra droger, eller med spel om pengar.

Mer om MiniMaria   Mer om MiniMaria

 

Öppenvård för vuxna med missbruk

Missbruk eller beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar är allvarliga problem för din hälsa, ditt yrkesliv och dina relationer. Har du ett beroende eller missbruk har du rätt till stöd från kommunen.

Socialmedicinska mottagningen - råd och hjälp för dig över 18 år

Som vuxen kan du vända dig direkt till vår socialmedicinska mottagning för att få hjälp. Du kan även vända dig till sociala kontoret för att få hjälp att komma till rätt form av stödinsats. På socialmedicinska mottagningen finns en sjuksköterska med inriktning mot missbruk samt kurator. Verksamheten drivs i samverkan mellan socialförvaltningen och Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård.

Samtalsbehandling hos socialmedicinska mottagningen är kostnadsfri. Besök till sjuksköterska är kostnadsfri. Du kan vara anonym vid kontakt eller när du gör ditt första besök hos oss. Tystnadsplikt gäller. Alla uppgifter du lämnar skyddas av bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen. I fall där vi bedömer att det finns risk för att liv och hälsa skadas allvarligt av ett missbruk, råder anmälningsplikt till Socialtjänsten.

Socialmedicinska mottagningen erbjuder

  • stödsamtal och behandlingssamtal med fokus på att bli fri från sitt beroende
  • viss hantering av mediciner, till exempel antabus
  • drogtester och utandningsprov
  • möjlighet att tillsammans med kurator och sjuksköterska få en samlad behandlingsinsats utifrån individens specifika behov.

Vänder du dig direkt till mottagningen så tar vi emot på ett första besök. Om samtalet leder till att du behöver någon typ av behandling, gör vi en gemensam ansökan till sociala kontoret.

Vänder du dig i stället till sociala kontoret blir din första kontakt vanligtvis med en socialsekreterare som är inriktad på missbruksproblematik. Efter ansökan eller anmälan görs en utredning för att se vilka behov du har och vilka hjälpinsatser som kan vara aktuella.

Vård- och behandlingsinsatser ska vara frivilliga så långt det är möjligt. Vid särskilt allvarliga fall har samhället skyldighet att ingripa för att en person inte ska komma till skada utan kan få vård med stöd av lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller lagen om vård av unga (LVU).

Kontakt

Du kan komma i kontakt med den socialmedicinska mottagningen på flera sätt:

All behandling på mottagningen sker efter en utredning enligt socialtjänstlagen. Syftet är att matcha rätt vårdnivå utifrån den enskildes vårdbehov. Behandlingarna baseras på Socialstyrelsens rekommendationer "Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård" som finns på Socialstyrelsens webbplats.

Boende

Det finns olika typer av stöd till vuxna som i sitt boende behöver hjälp för att vara nykter och drogfri. Beslut om insatser som rör boendet fattas av en socialsekreterare. Det kan handla om:

  • att få ett boende med stöd
  • att få stöd i vardagen i den egna bostaden

Om du behöver prata med någon om att få hjälp med boendet på grund av missbruk kan du kontakta socialtjänstens Gemensamma mottagning. Telefon: 0303-23 93 77

 

  Sidan uppdaterades: