Miljöfarlig verksamhet - anmälan, tillståndsansökan

Du som har en miljöfarlig verksamhet kan behöva anmäla detta eller ansöka om tillstånd beroende på vilken typ av verksamhet du har. Du kan också behöva meddela om du ändrar din verksamhet, till exempel byter lokal eller säljer den.

Vad är en miljöfarlig verksamhet?

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan skada människors hälsa och miljön, mer information finns i 9 kap 1 § i miljöbalken (extern länk), och gäller både små och stora miljöfarliga verksamheter. Det gäller till exempel utsläpp till luft, mark eller vatten, buller, strålning, avfallshantering och kemikaliehantering.

 

Anmälningspliktig eller tillståndspliktig verksamhet?

I miljöprövningsförordningen (extern länk) står det vilka verksamheter som ska anmälas och vilka som behöver tillstånd. Tillståndspliktiga verksamheter har beteckningen A eller B och anmälningspliktiga har beteckningen C.

Exempel på anmälningspliktiga verksamheter i Kungälvs kommun är: fordonstvättar, bensinstationer, plastproducenter, lagring av massor och avfall.

Kontakta miljöenheten via kommunens kundcenter, telefon 0303-23 80 00, om du är osäker om din verksamhet är anmälningspliktig eller tillståndspliktig.

 

Anmäl din verksamhet

Fyll i och skicka in din anmälan senast 6 veckor innan du startar din verksamhet.

Blankett för anmälan miljöfarlig verksamhet (pdf, nytt fönster)

 

Sök tillstånd

Du ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen (extern länk).

 

Hur mycket kostar det?

Du betalar en timavgift för vår handläggning av din anmälan. Den totala kostnaden beror därför på hur lång tid det tar för oss att handlägga din anmälan. Du kan själv påverka tidsåtgången genom att se till att din anmälan är komplett. Du får inte pengarna tillbaka om du får avslag på din ansökan. Information om taxor och avgifter.


Ändring av verksamhet

Kontakta alltid miljöenheten via kommunens kundcenter, telefon 0303-23 80 00, om du ändrar din verksamhet, plats eller ägarförhållandena eftersom du kan behöva göra en ny anmälan.  

  Sidan uppdaterades: