Egenkontroll  - lokal för behandling

Alla verksamheter måste ha rutiner för egenkontroll. I korta drag betyder det att du ska ha koll på din verksamhet, känna till riskerna och kontinuerligt förebygga dem. Om det blir problem ska du ha rutiner för att åtgärda dem.

Dokumentera din egenkontroll

För de anmälningspliktiga verksamheterna ställer miljöbalken också krav på att egenkontrollen ska vara dokumenterad, det vill säga att du ska skriva ett så kallat egenkontrollprogram. Information om detta finns på Folkhälsomyndighetens hemsida och respektive verksamhets föreskrift eller allmänt råd som finns på antingen Folkhälsomyndighetens eller Socialstyrelsens webbplats.
 

Andra regler för solarium

Solarium är undantagna kravet på dokumenterad egenkontroll eftersom de är anmälningspliktiga enligt Strålskyddslagen och inte miljöbalken. Du som driver ett solarium måste ändå ha en fungerande egenkontroll.

Mer information om solarium, kontroll och tillsyn.

  Sidan uppdaterades: