Tobaksfria nikotinprodukter — försäljning

Den 1 augusti 2022 träder lagen om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. Den nya lagen innebär att försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter blir reglerad liksom försäljning av e-cigaretter, tobak och liknande produkter i fråga om åldersgräns, krav på egenkontroll och tillsyn.

För att kunna sälja tobaksfria nikotinprodukter efter den 1 augusti 2022 måste du anmäla din verksamhet till kommunen och skicka med en kopia på ett egenkontrollprogram.

Den nya lagen innebär bland annat:

  • Detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter.
  • Produkterna kommer bara få säljas till den som fyllt 18 år. Den som säljer produkten ska förvissa sig om mottagarens ålder. På varje försäljningsställe ska det finnas en tydlig och synbar information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte fyllt 18 år.
  • Det finns i lagen bestämmelser för hur förpackningarna ska se ut och på vilket sätt de ska vara märkta med hälsovarningar.
  • Marknadsföring av produkter som omfattas av lagen kommer kontrolleras. Exempelvis ska den uppmuntra till måttfull användning. Reklam och marknadsföring får inte heller vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk.

För mer information om lagen se Folkhälsomyndighetens hemsida

Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

Partille kommun handlägger anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter åt Kungälvs kommun. Därför behöver du göra anmälan på partille.se.

Anmäl försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

  Sidan uppdaterades: