Receptfria läkemedel - försäljning

Du som vill sälja receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel, måste anmäla detta.

Kostnad

 

Om du inte anmäler

Om miljöenheten upptäcker att du inte följer de regler som gäller för försäljningen meddelar de Läkemedelsverket, du kan då få betala straffavgift (vite) och förlora din rätt att sälja receptfria läkemedel.

 

Hur går det till att göra en anmälan?

Du anmäler dig hos Läkemedelsverket (extern länk).

 

Regler för att sälja läkemedel

Det finns olika regler och krav för att du ska få sälja receptfria läkemedel. Du måste till exempel skapa ett egenkontrollprogram innan du börjar sälja läkemedel och känna till reglerna för exponering och förvaring av läkemedel. På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om reglerna och få vägledning.

 

Kontroller - tillsyn

Miljöenheten gör tillsynskontroller hos ditt företag för att se att du följer de regler som gäller för försäljning av receptfria läkemedel.

  Sidan uppdaterades: