Nu börjar vi placera ut de nya fyrfackskärlen

Under 2024 kommer de flesta villor och småhus i kommunen kunna källsortera pappers-, metall- och plastförpackningar, färgat och ofärgat glas fastighetsnära i nya kärl. Med start under vecka 2 börjar kommunen leverera de nya fyrfackskärlen till hushållen.

Under drygt en månad kommer kommunen placera ut 10 000 fyrfackskärl till kommunens villor och småhus. Under vecka två levereras de första nya kärlen till hushåll i centrala Kungälv och centrala Ytterby. Varje arbetsdag kommer ungefär 700 abonnenter att få sitt kärl levererat och kan direkt börja källsortera pappers-, metall- och plastförpackningar, färgat och ofärgat glas fastighetsnära. Den första tömningen av de nya kärlen sker i februari.

Här kan du läsa mer om vilket område vi placerar ut fyrfackskärl just nu.

Inte alla hushåll har förutsättningar för fyrfackskärl

Alla kommunens hushåll kommer få möjlighet att källsortera fastighetsnära, men inte alla fastigheter har de förutsättningar som krävs för att kunna få ett fyrfackskärl. Under 2023 har kommunen inventerat vilka vägar den nya sopbilen kan köra för att avgöra vilken lösning för fastighetsnära insamling av förpackningsavfall varje fastighet kommer få.

I slutet av 2023 skickade kommunen ett vykort med information om vad som gäller för den specifika adressen. Fastigheterna kommer få en av fyra lösningar.

Om du bor på en ö utan fastlandsförbindelse (gäller även Marstrandsön) kommer kommunen att kontakta dig längre fram för att berätta hur förpackningsinsamling från öar kommer ske.

Läs mer

Om införandet av fastighetsnära insamling av förpackningsavfall

Frågor och svar om fastighetsnära insamling av förpackningsavfall

  Sidan skapades: