Dina tvåfackskärl placeras bredvid dina kärl för mat- och restavfall

Om du fått ett vykort med denna bild kommer du under få två kärl med två fack i varje för att kunna sortera dina förpackningar fastighetsnära. Metallförpackningar sorterar du i en tredje mindre behållare som ställs fram inför tömning.

Under januari 2024 kommer dina tvåfackskärl att ställas ut bredvid dina kärl för rest- och matavfall.

Tvåfackskärlen rymmer 240 liter och består av två fack. I ett kärl sorterar du plastförpackningar och färgat glas. I det andra kärlet sorterar du pappersförpackningar och ofärgat glas.

Den mindre behållaren för metallförpackningar rymmer 30 liter. Ställ fram behållaren för metallförpackningar vid de andra kärlen när det är dags för tömning.

Tömning och hämtningsdagar

Första tömningen sker under februari månad. Tömning av kärlen kommer sedan att ske månadsvis och metallbehållaren töms varannan månad. Du kommer att få ett separat utskick med dina hämtningsdagar.

Förpackningsinsamlingen i tvåfackskärl är kostnadsfri.

Att tänka på om du vill skapa en plats för dina avfallskärl

Om du bygger en inramning som bara är till för att hägna in dina egna sopkärl så kräver detta vanligtvis inte bygglov. Inramningen ska ha en höjd och storlek som är anpassad efter kärlens storlek. Om du önskar en sluten konstruktion med tak och dörrar kan det kräva bygglov.

Läs mer om bygglov

Trafiksäkerhet

Om du vill ha dina kärl nära en tomtgräns behöver du tänka på att inte sikten vid korsning och utfart förhindras.

Läs mer om fastighetsägarens trafiksäkerhetsansvar

Kulturmiljö

Om du bor i ett av Kungälvs bevarandeområden som exempelvis på Koön eller området på och runt Västra gatan måste du tänka extra på utformning och anpassning till bebyggelsemiljön. Många gator i dessa områden är omgivna av murar. Äldre murar är en viktig del av den byggda miljön och det är normalt sett inte okej att riva murar för att ge plats åt parkering eller sopkärl. Kontakta bygglovsenheten om du är osäker.

Läs mer om bevarandeområden och bygglov

Tänk även på

  • Alla kärl behöver stå på hårdgjord yta eftersom kärlen inte går att dra i grus eller singelsten.
  • Kärlet ska på hämtningsdagen stå vid hämtningsfordonets uppställningsplats med draghandtagen utåt. Personalen ska inte behöva vända på kärlet för att flytta det, och kärlet ska vara lätt tillgängligt utan hinder på vägen.
  • Tvåfackskärlet är 58 cm brett, 110 cm högt och 73 cm djupt.
  • Vara noga med att du har minst 5 cm mellan ytterkant och 10 cm mellan varje kärl.

Läs mer

  Sidan uppdaterades: