Du kommer att få en annan lösning för att kunna sortera förpackningar fastighetsnära

Om du fått ett vykort med en bild på en röd sopbil kommer du få en annan lösning för förpackningsinsamling. Kommunen har utrett vilka områden som kan få förpackningsinsamling i fyr- eller tvåfackskärl.

Antingen är framkomligheten i ditt område inte tillräckligt för någon av lösningarna eller så har du dina kärl tillsammans med dina grannar på en större samlingsplats vilket gör det mindre lämpligt att placera ut flera förpackningskärl. Vi undersöker andra alternativ för förpackningsinsamling för dig och kommer att kontakta dig under 2024 för att meddela hur din fastighetsnära insamling kommer gå till.

Under tiden är du välkommen att fortsätta lämna dina förpackningar på våra återvinningsstationer och återvinningscentraler.

Läs mer

  Sidan uppdaterades: