Måste jag gå på gymnasiet?

Kommunen ska enligt lag följa upp ungdomar som inte läser på gymnasieskolan. Anledningen till det är att försöka förhindra att ungdomar är utan sysselsättning någon längre tid eftersom det blir ofta svårt med arbete och försörjning i framtiden.

Läs mer om vad kommunalt aktivitetsansvar (KAA) innebär och vilken typ av hjälp du kan få, du som är 16-20 år och inte går på gymnasiet.

Framsteget vänder sig till dig, mellan 16 och 29 år, som behöver stöd och hjälp från flera olika myndigheter för att nå arbete eller studier. Läs mer om Framsteget här.

Måste jag läsa på gymnasiet?

Gymnasieskolan är inte obligatorisk, men det är ofta lättare att få ett jobb om man har gått i gymnasieskolan. Det finns en del arbeten där du inte behöver gymnasieutbildning, men många unga utan examen har svårt att få jobb.


Jag orkar inte gå i skolan just nu, vad kan jag göra istället?

Man behöver inte gå i gymnasieskolan, men det är svårare att få jobb om man inte gjort det. Om du hellre vill söka arbete så kan du göra det, då är det är bra att skriva in sig på Arbetsförmedlingen. Man kan läsa på gymnasienivå även på folkhögskola som är en annan skolform, se nästa fråga. Du kan också läsa gymnasieskolan på den kommunala vuxenutbildningen i Kungälv. Det kan du göra tidigast höstterminen det år du fyller 20. Här hittar du information om Komvux i Ale kommun.


Vad är Folkhögskola?

Folkhögskola är en annan och annorlunda skolform som ibland fungerar bättre för ungdomar som inte klarat av den vanliga grund- och gymnasieskolan. Här kan du läsa i din egen takt och i mindre grupp tillsammans med andra vuxna. Du behöver vara 18 år för att läsa på folkhögskola. För mer information: www.folkhogskola.nu Den folkhögskola som ligger närmast är Nordiska folkhögskolan som ligger i Kungälv, www.nordiska.fhsk.se/

 

Vad kan man få för hjälp hos Arbetsförmedlingen?

Bortsett från att hjälpa dig att hitta ett jobb så kan Arbetsfömedlingen också hjälpa till med utbildningar och kurser med mera. Läs mer om Arbetsförmedlingen här. 

 

Vad kan jag få för hjälp hos AME, Arbetsmarknadsenheten?

Framsteget i Kungälv vänder sig till dig mellan 16 och 29 år och erbjuder kartläggning, vägledning, stöd och insatser som kan hjälpa dig att påbörja/fullfölja studier eller nå ett arbete. Drop-in torsdagar klockan 13.00-15.00, Triogatan 5, 442 34 Kungälv (Skomakarhuset, en trappa upp, dörren till vänster med skylten Framsteget).

 

Hur hittar jag ett jobb?

Många jobb kan man hitta på Arbetsförmedlingen hemsida, men långt ifrån alla jobb hamnar där. Om det finns ett företag som du skulle vilja jobba på så gå in på deras hemsida och titta om de söker personal eller om du kan skicka in en intresseanmälan. Kontakta företaget och fråga om de behöver personal.

 

Jag vet inte vad jag vill arbeta med.

Det är inte alla som vet vad man vill arbeta med i tidig ålder, många gånger är det något som växer fram och många byter spår under sitt arbetsliv. För vissa är det självklart och för andra lite svårare. Ibland får man prova sig fram, de allra flesta hamnar rätt till slut. Lika viktigt som att ta reda på vad man vill är också att fundera på vad jag inte vill arbeta med. Det kan kanske underlätta att göra ett intressetest för att få lite inspiration. Det är också bra att fundera på vad som är viktigt för dig i ett arbete, till exempel:

  • lön
  • arbetstider
  • ensamarbete
  • kan jag tänka mig att flytta

 

Jag har en funktionsnedsättning, kan jag få någon hjälp?

Om du omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (funktionsnedsatta) kan du få lite olika typer av insatser beroende på vad du behöver. Du behöver ansöka om insatser hos en biståndshandläggare.
Här kan du läsa mer stöd enligt LSS.

 

Får man något bidrag när man inte studerar eller arbetar?

CSN, Centrala studiestödsnämnden, betalar ut studiestöd till ungdomar som är inskrivna i gymnasieskolan. Har man avslutat sina studier stoppas utbetalningarna.
Är du under 18 år ska dina föräldrar försörja dig. Är du över 18 år så kan du eventuellt få ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd. Socialtjänsten kommer då att kräva att du är inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete. För mer information om ekonomiskt bistånd i Kungälvs kommun samt i Ale kommun.
Har du en funktionsnedsättning så kan du eventuellt få ersättning via Försäkringskassan, så kallad aktivitetsersättning. Det kan du först få från juli det år du fyller 19 år.
Läs mer om aktivitetsersättningar på Försäkringskassans hemsida.

  Sidan uppdaterades: