Tjuvkil prioritering omvandling detaljplaner

Omvandlingen av detaljplanerna ska gå hand i hand med VA-utbyggnaden. Syftet med beslutet att följa utbyggnaden av vatten och avlopp är att det är en förutsättning för att kunna omvandla äldre detaljplaner med förtätning.

Kontaktperson: Viktor Heineson

Status

Arbetet med detaljplanen för område A i Tjuvkil, som fokuserar på omvandling och förtätning, startade hösten 2019.

Läs mer om detaljplan Tjuvkil Etapp A här

Beslut

Kommunstyrelsen ändrade den 17 februari 2021 prioriteringsordningen för detaljplanering i Tjuvkil till att följa utbyggnaden av VA-systemet, vilket ändrar den tidigare prioriteringen från 2018. Detta på grund av en pågående utredning om kommunalt övertagande av vatten- och avlopp, vilket kan ändra ordningen för VA-utbyggnaden. Läs mer om planarbetet här.

Bakgrund

Tjuvkil har i Översiktsplanen från 2010 identifierats som en tätort med potential för omvandling, förtätning och nyexploatering fram till 2050. En prioriteringsordning för dessa omvandlingar, anpassad efter VA-utbyggnad, fastställdes 2013 och reviderades 2018 för att följa den uppdaterade VA-utbyggnadsordningen.

Dokumentation relaterad till planprogrammet från 2004, som underlag för framtida detaljplaner, finns tillgänglig under Dokument.

 

  Sidan uppdaterades: