Tjuvkil prioritering omvandling detaljplaner

Omvandlingen av detaljplanerna ska gå hand i hand med VA-utbyggnaden. Syftet med beslutet att följa utbyggnaden av vatten och avlopp är att det är en förutsättning för att kunna omvandla äldre detaljplaner med förtätning.

Kontaktperson: Viktor Heineson

Status

Arbetet med detaljplanen område A för omvandling och förtätning pågår sedan hösten 2019. Planen har gått till samråd och just nu pågår planarbetet. Denna sida uppdateras så fort det finns mer information, du kan prenumerera på sidan genom att fylla i din e-postadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan". 

Läs mer om detaljplan Tjuvkil Etapp A här

Kommunstyrelsen (KS) beslutade den 17 februari 2021 att prioriteringsordning avseende detaljplanering i Tjuvkil ska följa utbyggnaden av vatten och avlopp. Därmed ändras den tidigare prioriteringsordningen som beslutades av Kommunstyrelsen 2018. Anledningen är att en mer detaljerad utredning avseende kommunalt övertagande/utbyggnad av vatten- och avlopp pågår vilket kommer att ändra den tidigare utbyggnadsordningen av vatten och avlopp.

Kartbilagan till beslutet visar de tidigare etapperna för VA och hur omvandling av detaljplaner från A — E eventuellt kommer att påverkas. Du hittar kartan under Dokument. Gränserna för VA-etapper och hur och när de kommer att bli kommunala verksamhetsområden är inte färdigt, utredning pågår. Därmed är det oklart när de kommande omvandlingsplanerna kommer att påbörjas.

Bakgrund

I Översiktsplanen (2010) har Tjuvkil markerats som en tätort i kustzon med utpekade möjligheter till omvandling och förtätning samt nyexploatering 2020 och 2050.

Den 16 oktober 2013 beslutade Kommunstyrelsen om en prioriteringsordning för omvandling av de befintliga planområde i Tjuvkil som skulle omvandlas. Prioriteringens samordnades med kommunens utbyggnad av vatten- och avlopp. 2018 hade utbyggnadsordning av vatten och avlopp ändrats, och detaljplanernas prioriteringsordning ändrades för att följa VA.

Under Dokument ligger även handlingar tillhörande det planprogram som togs fram för Tjuvkil 2004. Planprogrammet fungerar som underlag för kommande detaljplaneläggningar i Tjuvkil.

  Sidan uppdaterades: