Västra gatan, Klocktornet 4 — Centrumverksamhet

Syftet med planändringen är att stärka den pågående markanvändningen som finns idag och säkerställa centrumverksamhet i byggnadernas bottenvåningar. Åtgärden följer planprogrammet för Liljedal, där det bland annat framgår att Västra gatan ska vara en levande gata med "småstadskaraktär".

Ändring av "Detaljplan för Liljedalsområdet" för Klocktornet 4 med flera

Handläggare: Hanna Hedin
Diarenummer: KS2022/0058

Status

Beslut om positivt planbesked fattades av kommunstyrelsen den 18 mars 2020. Planarbetet startade den 21 februari 2022 och omfattar ändring av en gällande detaljplan.

Området omfattas av planprogram för Kungälvs Stadskärna, delen Liljedal antaget av Kommunfullmäktige i maj 2017.

Planarbetet på Västra gatan är uppdelat i två planer, Krabbetornet och Klocktornet. Läs mer om detaljplanearbetet för Västra gatan - Krabbetornet här.

Områdesbeskrivning

Området är beläget längs Västra gatan, i den södra delen av Kungälvs centrum. Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö.

  Sidan uppdaterades: