Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet är för dig som vill arbeta med människor och vill lära dig hur barn och ungdomar fungerar med fokus på kommunikation och pedagogiskt ledarskap. Efter studenten är du färdig barnskötare, elevassistent och stödassistent och många av våra elever har anställning när de slutar. Utbildningen ger också en bra grund för att läsa vidare till en rad olika pedagogiska och sociala yrken.

Barn- och fritidsprogrammet på Mimers Hus gymnasium

Barn- och fritidsprogrammet sätter barnen i fokus och blicken mot en global hållbar framtid.

På programmet arbetar vi med ett lustfyllt upplevelsebaserat lärande genom att varva praktik med teori. Vi förbereder dig med livskunskap genom att ge dig verktyg bestående av fakta, förståelse, förtroende och förtrogenhet inom förskola- och grundskoleverksamhet.

Vi har mycket bra kommunikation med handledarna på APL-platserna (arbetsplatsförlagd lärande) och har kontinuerlig kontakt och gör besök under APL-tiden. Under de tre åren på programmet kommer du att genomföra 20 veckors APL. Gymnasiearbetet examineras på arbetsplatsen under de två sista veckorna i årskurs tre. Genom gymnasiearbetet visar du för skolan och verksamheten att du är anställningsbar.

Många av våra elever har anställning redan innan studenten. Utbildningen ger även en bra grund för dig som vill fortsatta studera på högskola.

På Barn- och fritidsprogrammet arbetar vi aktivt med hälsa och hållbarhet genom hela programmet. Våra specialiseringskurser ger möjlighet att jobba med områden du är intresserad av. Bland annat har vi kurser i naturguidning, skapande, aktivitetsledarskap och idrottsprofil.

Inriktning

Inriktningen Pedagogiskt och socialt arbete omfattar kurser där fokus ligger på hur människor lär, utvecklas och socialiseras i samhället utifrån deras förutsättningar och behov. Inriktningen vänder sig till dig som önskar att få arbeta som exempelvis barnskötare i förskolan, elevassistent i skolan eller som stödasssistent.

Under utbildningen tränar du din förmåga att planera och ta ansvar och du kommer att få arbeta både enskilt och i grupp. Du får kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter.

Framtid

Efter examen blir du färdig och anställningsbar:

  • Barnskötare
  • Elevassistent
  • Stödassistent

Du får en bra grund för att läsa vidare till sociala och pedagogiska yrken så som:

  • Förskollärare
  • Polis
  • Lärare
  • Väktare
  • Brandman
  • Socionom
  •  Psykolog
  Sidan uppdaterades: