Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritid är programmet för dig som vill arbeta med människor och vill lära dig hur barn och ungdomar tänker och fungerar med fokus på kommunikation och pedagogiskt ledarskap. Efter studenten är du färdig barnskötare och elevassistent och många av våra elever har anställning när de tar studenten. Utbildningen ger också en bra grund för att läsa vidare till en rad olika pedagogiska och sociala yrken.

Programbeskrivning

Barn- och fritidsprogrammet sätter barnen i fokus och blicken mot en global hållbar framtid.
På Barn- och fritidsprogrammet arbetar vi med ett lustfyllt upplevelsebaserat lärande genom att varva praktik med teori. Vi förbereder dig med livskunskap genom att ge dig verktyg bestående av fakta, förståelse, förtroende och förtrogenhet inom förskola- och grundskoleverksamhet.

Vi har en mycket bra kommunikation med handledarna på elevernas APL-plats (arbetsplatsförlagd lärande) och har kontinuerlig kontakt och besök under APL-tiden. Under de tre åren på programmet görs 20 veckors APL och gymnasiearbetet examineras under de två sista veckorna i årskurs tre på arbetsplatsen. Genom gymnasiearbetet visar du för skolan och verksamheten att du är anställningsbar. Många av våra elever har anställning redan innan studenten eftersom vi har ett bra och nära samarbete med yrkeslivet. Utbildningen ger även en bra grund för dig som vill fortsatta studera på högskola.

Vi på barn- och fritid jobbar aktivt med hälsa och hållbarhet genom hela programmet. Vi har även specialiseringskurser som ger dig möjlighet att jobba med områden du är intresserad av. Bland annat har vi kurser i teckenspråk, naturguidning, skapande, aktivitetsledarskap, idrottsprofil med mera.

Inriktning Pedagogik

Inriktningen pedagogik omfattar kurser där fokus ligger på hur människor lär, utvecklas och socialiseras i samhället utifrån deras förutsättningar och behov. Inriktningen pedagogiskt arbete vänder sig till dig som önskar att få arbeta som exempelvis barnskötare i förskolan eller elevassistent i skolan. Under utbildningen får du träna din förmåga att planera och ta ansvar och arbeta både enskilt och i grupp. Du får kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter.

Framtid

Efter examen blir du färdig och anställningsbar:

  • Barnskötare
  • Elevassistent

Du får en bra grund för att läsa vidare till sociala och pedagogiska yrken så som:

  • Polis
  • Väktare
  • Brandman
  • Förskolelärare
  •  Lärare
  •  Socionom
  •  Psykolog

Genom programmet utvecklar vi trygghet, kreativitet, empatisk- och social kompetens samt en härlig gemenskap. Välkommen!

  Sidan uppdaterades: