Bygg- och anläggningsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet är ett val för dig som i första hand vill ha en omväxlande utbildning. Du kommer att omsätta yrkesteori till yrkespraktik. Utbildningen ger också möjlighet, genom rätt kursval, att få behörighet för dig som senare vill studera vidare på högskolan.


Programbeskrivning

Att gå på bygg- och anläggningsprogrammet innebär att du kommer att jobba praktiskt stora delar av utbildningen. Du får lära dig grunderna från planering till färdigt objekt samt att jobba enskilt och i grupp. I byggyrket är problemlösning och kreativitet är en stor del av vardagen.

På vårt byggprogram kommer du i årkurs 1 att prova på olika byggyrken samt öva upp ditt yrkeskunnande både teoretiskt och praktiskt. I den teoretiska delen ingår bland annat bygg- och materiallära, yrkesberäkningar och matematik samt arbetsmiljö och säkerhet. I den praktiska delen jobbar du med olika projekt/övningar i våra bygghallar. Alla våra lärare är behöriga.

Under årskurs 2 och 3 gör du praktik på en byggarbetsplats. Du följer praktikplatsens arbetstider och deltar i verkliga byggprojekt.

Inriktningar

Under årkurs 1 väljer du inriktning på din utbildning till årkurs 2 och 3. Vi har två inriktningar att välja mellan: Husbyggnad och Anläggning.

Den praktiska delen av byggutbildningen gör du på ett företag. Du deltar i det vardagliga arbetet. Du kommer att ha en egen handledare på plats och din bygglärare besöker dig med jämna mellanrum.
Den teoretiska delen gör du inne på skolan.

På inriktningen husbyggnad kommer du att lära dig bygga hus, allt från grundarbeten till takläggning.

På inriktningen anläggning kommer du att lära dig olika väg- och markarbeten.

Framtid

Just nu byggs det mycket i Sverige. Många stora byggprojekt är i gång och flera väntar på att starta. Samtidigt byggs det villor och fritidshus och många renoverings- och ombyggnadsarbeten är igång. Byggbranschen letar i dag efter utbildade och yrkeskunniga medarbetare. Den finns goda möjligheter till anställning efter avslutad studiegång och den stora praktiktiden gör att du är väl förberedd för yrkeslivet.

Du kan vidareutbilda dig inom branschen till exempelvis arbetsledare eller gå vidare mot yrkeshögskolans olika utbildningar och inriktningar.

  Sidan uppdaterades: