Inriktning fordonsmekaniker

 

 

Denna inriktning riktar sig till dig som vill bli personbilsmekaniker eller lastbils- och maskinmekaniker alternativt arbeta med karosseri och lackering.

Att arbeta i fordonsbranschen är att få vara med i den snabba utvecklingen inom teknik- och elektronikområdet.
Datorer blir allt vanligare, även i bilar, lastbilar och andra fordon. Detta får du lära dig!

Du får lära dig hur moderna bilar, lastbilar med mera fungerar och att klara av enklare service, reparationer och annat underhåll på till exempel:

  • motorer
  • kraftöverföring
  • bromsar och hydraulik

Naturligtvis får du först lära dig att handskas med olika verktyg, maskiner, apparatur med mera. Elsäkerhet är också viktigt att kunna liksom vanliga svetsmetoder.

Du börjar med Fordonsteknik -introduktion samt Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden. Du får lära dig fordons olika system och branschens arbetsvillkor. På moderna bilar handlar det inte bara om själva "mekandet" utan mycket om data och elektronik.

Som ett tillägg till den utbildning som sker i skolan ingår också så kallad arbetsförlagd utbildning förkortas APL. Den arbetsförlagda utbildningen ska motsvara minst 15 veckor. Denna del av utbildningen är mycket viktig både för eleven och för arbetsplatser som vill vara med och påverka framtiden

Du kan inför andra året välja mellan inriktningarna:

  • Personbilsteknik
  • Lastbil och mobila maskiner (Mekaniker)
  • Karosseri och lackering

Inom personbilsinriktningen kan du även välja profilering - elektronik. Väljer du Lastbil och mobila maskiner eller Karosseri och lackering kommer du att läsa många kurser ute på företag. Denna möjlighet finns också för några utav dem som väljer Personbil.

  Sidan uppdaterades: