Industritekniska programmet

 

Vill du ha ett yrke arbetsmarknaden skriker efter? I så fall är
industritekniska programmet ett bra val. Programmet har två
inriktningar, mot CAD-CAM och konstruktion respektive plåt,
svets och byggnadssmide. Du kan också skaffa dig behörighet
för vidare studie.

Industritekniska programmet på Mimers Hus gymnasium

Vi har två inriktningar på Industritekniska programmet; Produkt och maskinteknik/CNC-Teknik och Plåt, Svetsteknik/Byggnadssmide. I båda inriktningarna ingår att lösa konstruktionsmässiga problem, kombinera praktiskt kunnande med teori och CAD-CAM.

Inriktning Produkt och maskinteknik/CNC-teknik

  • Du får arbeta med högteknologiska moderna svarvar och fräsar.
  • Du får lära dig rita och konstruera detaljer som du sedan själv får tillverka.

Inriktning Plåt, svetseknik/byggadssmide

  • Du får arbeta med olika svetsmetoder, plåt och byggnadssmide.

Lärlingsutbildning och APL, arbetsplatsförlagd utbildning

Vid lärlingsutbildning skräddarsys din studieplan utefter din valda inriktning och det företag du befinner dig på. Även under din arbetsplatsförlagda utbildning, APL anpassas studieplanen individuellt efter arbetsplatsen. APL genomförs under minst 15 veckor fördelat på år 2 och år 3.

Framtid

Tack vare praktiken, kontakterna i branschen och dina speciella färdigheter har du möjlighet
till följande yrkesutgångar:

  • Plåtslagare
  • Svetsare
  • Resemontör
  • Fräsare
  • Arbete med CAD-CAM
  • Verkstadstekniker
  • Konstruktör

Arbetsmarknaden är i skriande behov av arbetskraft med denna utbildningsbakgrund. Det finns stora
möjligheter till feriejobb redan under utbildningen och efter avslutad utbildning är anställningsbarheten hög.

Vid över 2800 godkända gymnasiepoäng tilldelas du ett särskilt TeknikCollege-diplom som påvisar
dina höga ambitioner under gymnasiestudierna.

Läs mer om Teknikcollege här

  Sidan uppdaterades: