Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett brett högskoleförberedande program för dig som är studiemotiverad och är intresserad av människan. Du väljer mellan tre olika inriktningar; Människan och samhället, Beteende, eller Journalistik och digitalt skapande. I trean väljer du dessutom att fördjupa dig inom en profil; Kriminologi eller Globala studier.

Våra inriktningar

 

Människan och samhället
SA-SAM

Denna inriktning är det självklara valet för dig som vill bredda din förståelse för samhället, omvärlden, din samtid och framtid. Genom att arbeta tvärvetenskapligt med olika teman ger vi dig verktygen att förstå och ifrågasätta både vårt lokala samhälle och vår omvärld. Vi diskuterar genomgående rättvisa och hållbarhet och ställer oss frågor som: Vilka krafter samspelar för att skapa vår samtid? Hur kan individer påverka och förbättra sin tillvaro?

Genom en historisk tillbakablick och samtida teorier i klassrummet blandat med studiebesök, studieresor, fältstudier, externa föreläsare och i samarbete med universitetet breddar du din kritiska blick och skapar en annan förståelse för komplexiteten i samhället och människans plats i den.

På inriktningen Människan och samhället arbetar vi tvärvetenskapligt med teman så som:

 • Fattigdom och resursfördelning
 • Social och ekologisk rättvisa
 • Samhällskonflikter
 • Mångfald
 • Demokrati
 • Makt
 • Medborgliga rättighetsrörelser

Beteende 
SA-BET


Intresserar du dig för människor och hur vi påverkas av vår omgivning och det samhälle vi lever i?
Du kommer att få lära dig om människors beteende och om samspelet mellan våra tankar, känslor och handlingar. Vi studerar också hur man kan förstå samhället, samtiden och människor i en komplex och föränderlig värld.

Läser du beteende kommer en stor del av utbildningen ske utanför skolan, vi arbetar mycket med studiebesök, fältstudier, externa föreläsare och i samarbete med universitet.

På beteende arbetar vi tvärvetenskapligt med teman så som:

 • Identitet
 • Genus
 • Klass
 • Sexualitet
 • Etnicitet

Journalistik och digitalt skapande
SA-MED


Är du intresserad av samhällsfrågor och vill du arbeta med något kreativt i framtiden? Vår inriktning Journalistik och digitalt skapande ger dig journalistens samhällskritiska blick på vår samtid. Du får också praktiskt öva på att kommunicera via text, foto och film med olika mediatekniker.

Vi arbetar med:

 • Journalistik och skrivande
 • Dokumentära produktioner
 • Film, foto och grafisk formgivning
 • Göra poddar om samhällsvetenskapliga frågor
 • Studera påverkan och sociala medier


Profiler

Utöver inriktningarna så väljer du i årskurs 3 även en profil att fördjupa dig i, Kriminologi eller Globala studier.


Kriminologi

Väljer du vår profil kriminologi får du lära dig mer om olika typer av kriminellt beteende på olika nivåer och hur man kan arbeta mot brottslighet i samhället.

Vi studerar bland annat:

 • Vem blir kriminell och varför?
 • Kriminalitet genom historien
 • Polisarbete och rättssystemet
 • Vad är ondska?
 • Gängbildning och organiserad brottslighet


Globala studier

Om du väljer profilen globala studier får du lära dig mer det internationella samspelet och om hur länders relationer ser ut och påverkar världen i stort. Profilen riktar sig mot frågor om hur globaliseringen har påverkat världen kulturellt, ekonomiskt, ekologiskt och politiskt.

Vi studerar och analyserar bland annat:

 • Krig och konflikter
 • Global rättvisa
 • Världens stormakter
 • Internationella relationer och deras påverkan på världen.

Framtidsyrken efter dina studier

Efter dina tre år på samhällsvetenskapsprogrammet blir du behörig till humanistiska och samhällsinriktade högskoleutbildningar exempelvis psykolog, polis, samhällsplanerare, diplomat, jurist, socionom, kommunikatör, statsvetare, mäklare eller journalist.

  Sidan uppdaterades: