Samhällsvetenskapsprogrammet

Vill du arbeta tvärvetenskapligt och kreativt? Är du intresserad av människor och hur världen fungerar? Är du intresserad av att analysera och lösa problem? Då är samhällsprogrammet på Mimers Hus Gymnasium rätt val för dig.

Om några år kommer det att råda brist på många yrken i branscher som efterfrågar samhällsvetare. Det kommer att finnas ett stort behov av personer som är kreativa, analyserande, kommunikativa och innovativa. Vi ger dig möjlighet att utveckla dessa sidor hos dig själv. Samhällsprogrammet på Mimers Hus är en bred utbildning med många möjligheter som förbereder dig för fortsatta studier, för en värld i ständig förändring och för att nå dina drömmar!
Samhällsvetenskapsprogrammet kan bland annat leda till yrken som:

 • Psykolog
 • Socionom
 • Chef
 • Advokat
 • Författare
 • Polis
 • Företagare
 • Journalist
 • Lärare
 • Personalvetare
 • Hälsopedagog
 • Marknadsförare
 • Analytiker
 • Bibliotekarie
 • Översättare
 • Informatör
 • Copywriter
 • Domare
 • Reseledare
 • Miljösamordnare
 • Kurator
 • Arkitekt
 • Revisor
 • Åklagare
 • Präst
 • Pilot
 • Forskare
 • Officer
 • Rektor
 • Tolk
 • Statsvetare
 • Förskolelärare
 • Behandlingsassistens
 • Kriminalvårdare
 • Arbetsterapeut
 • Diplomat
 • Terapeut
 • Projektledare
 • Specialpedagog
 • Inredare
 • Webdesigner
 • Manusförfattare
 • Förläggare

Våra inriktningar:

Samhällsvetenskaplig inriktning


Väljer du denna inriktning så får du fördjupa dig ännu mer inom samhällsvetenskap, historia, religion och geografi. Detta är inriktningen för dig som har siktet inställt på högre studier.


Beteendevetenskaplig inriktning

Denna inriktning är till för dig som vill lära dig mer om hur vi människor fungerar, både enskilt och i grupp. Inom den beteendevetenskapliga inriktningen arbetar vi i större tvärvetenskapliga teman så som:

 • Identitet
 • Sociala normer
 • Genus
 • Klass
 • Kriminalitet

Vi arbetar med varierande undervisningsformer och du kommer bland annat att få pröva på att genomföra:

 • psykologiska experiment
 • praktisera hos en chef på ett företag
 • åka på resor och studiebesök
 • projektleda
 • skapa en dokumentärfilm
 • skriva en vetenskaplig rapport och mycket mera


Du läser kurser inom:

 • samhällsvetenskap
 • psykologi
 • ledarskap och organisation
 • pedagogik
 • sociologi

Medier, information och kommunikation


Detta är inriktningen för dig som är intresserad av media, kommunikation och journalistik.

 

Samhällsvetenskapsprogrammets profiler


Internationell profil

Alla som väljer samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning på Mimers Hus Gymnasium får chansen att läsa vår internationella profil. Här lyfter vi blicken mot vår föränderliga omvärld och med det som utgångspunkt fördjupar vi oss inom det samhällsvetenskapliga området.

Du väljer mellan:

 • att läsa ytterligare ett språk
 • att läsa samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga kurser med en internationell profil
  exempelvis:
  • Internationella relationer
  • Etnicitet och kulturmöten
  • Ungdomskulturer och hållbar utveckling


Journalistisk profil

Om du väljer inriktningen Medier, information och kommunikation så kan du i trean välja den journalistiska fördjupningsprofilen. Här får du möjlighet att fördjupa dig ännu mer inom medier och reklam, lära dig att skriva för medier men också välja en av följande produktionskurser.

 • Fotografisk bild
 • Film- och TV-produktion
 • Grafisk kommunikation


Oavsett vad du väljer avslutas fördjupningspaketet med en stor tvärvetenskaplig kurs där du använder alla kunskaper du fått under dina år på programmet för att planera och genomföra en gemensam studieresa.

Mer information

  Sidan uppdaterades: