Hjälp vid röstning

Här kan du läsa vad du behöver ha med dig på valdagen, om du vill förtidsrösta, eller behöver hjälp av olika slag med röstningen.

Rösta med bud

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till ett röstmottagningsställe har du möjlighet att rösta med bud. För att rösta med bud behövs ett särskilt material. Detta material kan beställas från Valmyndigheten, men kan också lämnas ut av kommunen. Kungälvs kommun tillhandahåller uthämtning av budröstningsmaterial på dessa platser:

  • Kundcenter i Stadshuset, Ytterbyvägen 2
  • I samtliga förtidsröstningslokaler från 22 maj
  • I samtliga vallokaler på valdagen den 9 juni

Fyll noggrant i alla uppgifter som krävs enligt instruktionen på budröstningsmaterialet. Saknas det information kan inte röstmottagarna ta emot budrösten.

För att kunna rösta med bud behövs ett bud och ett vittne: dessa får inte vara samma person. . För att beställa budröstmaterial hem till din bostad eller för mer information om budröstning läs på Valmyndighetens webbplats.

Rösta med bud - Valmyndigheten .

Budrösterna kan lämnas in både i vallokal på valdagen den 9 juni samt i röstningslokal under förtidsröstningen 22 maj - 9 juni.

Viktig information

Budröstar du i vallokal på valdagen måste budrösten lämnas det till valdistrikt och vallokal som finns utskrivet på ditt röstkort. Lämnar budet in din budröst i förtidsröstningslokal krävs det att budet tar med sig ditt röstkort. Budet måste kunna legitimera sig.

Ambulerande röstmottagning

Om du på grund av sjukdom, ålder, eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till ett röstmottagningsställe tillhandahåller Kungälvs kommun ambulerande röstmottagning. Ambulerande röstmottagning skiljer sig från budröstning genom att rösterna tas emot på samma sätt som i förtidsröstningslokal.

För att kunna rösta behöver du ha ett röstkort och id-handling. Har du inget röstkort? Meddela detta när du bokar en tid så skriver vi ut ett dublettröstkort och tar med.

Hur funkar ambulerande röstmottagning?

Röstmottagning via ambulerande röstmottagare sker via hembesök enligt överenskommelse. Du måste själv kontakta kommunen för att boka en tid för ambulerande röstmottagning. De ambulerande röstmottagarna arbetar alltid i par. De två ambulerande röstmottagarna har med sig blanka valsedlar och valsedlar med parti och valbeteckning för 1%-partierna samt lokala partier med mandat i fullmäktige. De har även med sig övrigt material som krävs i en förtidsröstningslokal.

Kungälvs kommun erbjuder ambulerande röstmottagning samtliga vardagar 22 maj - 7 juni mellan klockan 10.00 - 16.00 samt på valdagen den 9 juni från klockan 08.00 - 15:00.

På vardagar sköts den ambulerande röstmottagningen av Sonja van der Star och Gunilla Schönbeck. På valdagen är det Mats Mikulic och Daniel Botéus. 

Boka ambulerande röstmottagning

Du kan boka ambulerande röstmottagning på vardagar från 22 maj till 7 juni mellan klockan 10.00 - 16.00 genom att ringa 0303 – 23 80 00. För att boka ambulerande röstmottagning på valdagen kommer vi snart med mer information om vart du ska ringa. Glöm inte att uppge ditt namn, adress och telefonnummer. 

Du kan också skicka bokningsförfrågan till: val@kungalv.se så hör vi av oss så snart vi kan.

 

 

  Sidan uppdaterades: