Familjehuset Klippan

Kungälvs kommun och Kustens vårdcentral har tillsammans ansökt och blivit beviljade medel om 8 miljoner från Västra Götalandsregionen (VGR) för att under 2017-2019 etablera och utveckla ett Familjehus 7- 15 år. Syftet är att skapa en gemensam arena för att utveckla ett integrerat och familjeorienterat evidensbaserat arbetssätt. Det innebär att den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser. Målet är att skapa förutsättningar för att alla barn och ungdomar genomför sin grundskoleutbildning och avslutar med godkända betyg.

Under projekttiden ska ett team, med kompetenser från skolan, socialtjänsten och primärvården, skapas, dels genom nyanställning av personal dels genom personal som redan finns inom respektive verksamhet. Detta ska göra det möjligt att ett effektivare hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt införs. Arbetssättet ska utvecklas i samverkan med samhällets olika aktörer, speciellt inom vård och omsorg.

  Sidan uppdaterades: