Stöd för arbetslösa unga -

Ungdomshuset Framsteget handlar om att samlokalisera de redan befintliga verksamhetsdelar som riktar sig till målgruppen. Målgruppen är alla ungdomar och unga vuxna i åldern 16-29 i Kungälvs kommun som varken arbetar eller studerar eller riskerar att hamna i en sådan situation.

Tanken är att de ska kunna gå till ett och samma ställe (en väg in) om och när de behöver stöd för att komma i studier och/eller arbete.

En av grundidéerna är att alla som möter ungdomar i vardagen ska finnas i samma lokaler för att öka samverkan och skapa kontaktytor mellan Arbetsförmedling, Socialtjänst och skola. Vinsten för ungdomarna är att de kan få snabbare stöd på ett och samma ställe samt att samverkan mellan myndigheterna underlättas av att man möts i det vardagliga arbetet. Verksamheten kommer också att arbeta uppsökande.

Sedan april 2017 är finns Framsteget i gemensamma lokaler i Skomakaren, Triogatan 5, Kungälv.

  Sidan uppdaterades: