Stöd för arbetslösa unga -

Framsteget vänder sig till målgruppen 16-29 år, boende i Kungälvs kommun, som behöver samordnade insatser för att nå arbete och/eller studier.

Med samordnat stöd menar vi att man i dagsläget har flera olika aktörer runt sig, såsom sjukvården, Arbetsförmedlingen och/eller Socialtjänsten. Eller så har man ett behov av samverkan med andra aktörer för att nå arbete och/eller studier.

Tanken är att man på ett och samma ställe ska kunna få det stöd och den hjälp man behöver för att komma ut i arbete och/eller studier.

En av grundidéerna är att alla som möter ungdomar och unga vuxna i sin vardag ska finnas i samma lokaler. Detta ökar samverkan och skapa kontaktytor mellan främst Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och skolan. Vinsten för deltagarna på Framsteget är också att de kan få snabbare stöd på ett och samma ställe. 

Framsteget hittar du i Kungälv på Triogatan 5 (Skomakaren).

  Sidan uppdaterades: