Obligatorisk sortering av matavfall för företag och organisationer

EU:s medlemsstater har kommit överens om att det ska vara krav på utsortering och separat insamling av bioavfall som matavfall. Därför blir det från den 1 januari 2024 obligatoriskt för alla företag och organisationer i kommunen att sortera sitt matavfall.

Verksamheter som skolor, förskolor, butiker, restauranger och caféer ska sorterar ut sitt matavfall i kärl som kommunen tillhandahåller. Även mindre verksamheter såsom kontor eller liknande omfattas också av kravet på utsortering av matavfall. För hushåll i flerfamiljshus gäller kravet från 2026 och hushåll i enbostadshus från 2027.

Under första halvåret 2024 kommer Kungälvs kommun kommer ställa ut matavfallskärl till företag och organisationer som inte har kärl. Som en del av förändringen kommer abonnemang med osorterat avfall att avvecklas och ersättas av abonnemang med matavfall och restavfall. Detta innebär en annan taxa än för osorterat avfall.

Börja sortera matavfall redan idag

Om ditt företag eller din organisation redan idag vill börja sortera ut matavfall är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter så hjälper vi dig.

Använd enbart kommunens matavfallspåsar i papper

Matavfall är en värdefull resurs. Det matavfall som kommunen samlar in blir till biogödsel och biogas. Eftersom biogödsel sprids på åkrar där nya livsmedel växer så finns det höga krav. Bland annat finns klassningar för vilka påsar som är godkända. Detta för att inte riskera att något olämpligt ämne sprids på åkrarna.

Dispenshantering

Om det inte går att införa matavfallsinsamling på grund av fastighetens utformning kan ditt företag eller din organisation ansöka om tillfällig dispens från obligatorisk utsortering. Dispens medges endast vid särskilda skäl.

Läs mer

Naturvårdsverket

  Sidan skapades: