Alla har rätt till en meningsfull vardag

Många är de företag som skrivit under samhällskontraktet. Men vad händer sedan? Blir det några effekter? Vi vill gärna berätta om några konkreta exempel.

Samhällskontraktet gör det möjligt

I kommunens så kallade dagliga verksamhet erbjuds personer som har en funktionsvariation en meningsfull sysselsättning utifrån personens intresse och förmåga. Sysselsättningen ska stärka deltagarnas möjligheter att leva ett självständigt liv och kunna delta aktivt i samhällslivet.

Ingemar Bengtsson är verksamhetsledare inom kommunens dagliga verksamhet, en verksamhet som faktiskt får direkt hjälp genom samhällskontraktet. Till Ingemar kommer personer som genom LSS-beslut fått en placering i daglig verksamhet. Ingemar nosar upp lämpliga företag/föreningar som finns i samhällskontraktet. Företag som vill göra en insats för samhället och dessutom har behov av några extra par händer. I bästa fall blir det ett positivt utfall för både företaget och den enskilde personen.

Ingemar Bengtsson

- Vi har idag grupper ute på flera företag, berättar Ingemar. Där hjälper de till med allt möjligt. Ett exempel är Harts Second hand där en grupp deltagare arbetar flera dagar i veckan. Ett annat exempel är Kungälv/Kode golfklubb där grupper jobbar under vår och sommarsäsong med att göra fint på golfbanan. Ännu ett exempel är Rutgerson Marin som har startat en helt ny verksamhet kallad Utflyttad daglig verksamhet där en grupp deltagare har fått en permanent sysselsättning.

Vi får också till oss en del uppdrag som utförs i våra egna lokaler, bland annat på Filaregatan, säger Ingemar. Just nu sitter personer och gör en del monterings- och paketeringsjobb från tex Arvid Nilsson och demonterar elektronikskrot som återvinns och källsorteras.

Jobben betyder livskvalitet och delaktighet i samhället

Malin Elmtoft jobbar som jobbmatchare. En jobbmatchare arbetar med Supported Employment, en metod som går ut på att ge individen anpassat stöd i att få och behålla ett arbete. Hennes deltagare står närmre den ordinarie arbetsmarknaden men har också fått ett LSS-beslut om sysselsättning via daglig verksamhet. När de kommer till Malin görs en kartläggning av deltagarens intresse, kompetens och förmåga som sedan ligger till grund för personens mål. Därefter kontaktar Malin möjliga företag inom samhällskontraktet och Malin gör en arbetsplatsanalys. Utifrån den och deltagarens kartläggning resulterar allt förhoppningsvis i en match.

Malin Elmtoft

- Det lyckas för det mesta, säger Malin, många personer har fått en meningsfull sysselsättning på detta sätt. Det betyder livskvalitet och delaktighet i samhället. I flera fall uppnår deltagare sina mål, en fast anställning. Under 2023 anställdes fem personer på detta sätt.

- Jag upplever att företagen är väldigt intresserade och engagerade, säger Malin, de vill gärna ställa upp. Även om alla inte har möjlighet att anställa är de väldigt måna om deltagarna och vill gärna se dem utvecklas.

- Vi gör först en introduktionsplan ihop med företaget. Vi är också närvarande på arbetsplatsen och stöttar upp med handledning, utbildning, coachning eller samtal. Det kan exempelvis handla om bemötande, olika diagnoser, kommunikation, och liknande. Det är väldigt uppskattat och vi får väldigt fin feedback från företagen. Samverkan mellan kommun och näringsliv är viktigt. Vi märker att många företag vill arbeta för social hållbarhet. Här kan vi komma in och möjliggöra företagens mål med sitt deltagande i samhällskontraktet.

Bilden överst:
Kungälv/Kode golfklubb skrev under samhällskontraktet sommaren 2022. Från vänster: Lena Karlsson-Ek VD Solberga Golf & Konferens, Kent Lagrell Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden och vice ordförande i Kungälvs kommun folkhälsoråd, Anders Holmensköld kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och Joakim Nicander ordförande Kungälv Kode Golfklubb.

Kan ditt företag erbjuda praktikplats?

Praktik är en möjlighet både för dig som arbetsgivare och för personen som praktiserar. Genom att erbjuda praktik bidrar du i bästa fall till arbetsplatsens långsiktiga kompetensförsörjning samtidigt som praktiken hos er blir ett viktigt steg mot eget arbete för en kungälvsbo.

  Sidan skapades: