Försvarsmaktsövning Aurora 23

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Aurora 23 är en övning där alla försvarsgrenar och stridskrafter deltar och som ökar den samlade förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Övningen genomförs 17 april till 11 maj 2023.

Övningsverksamhet kommer att ske på flera ställen i Västra Götalands län. Den militära närvaron kommer att märkas både till land och till sjöss. Det finns risk för förhöjda ljudvolymer och begränsningar i trafiken. Som boende eller resande genom något av dessa områden bör du uppmärksamma skyltar och anvisningar och följa trafikinformationen via radio för att hålla dig uppdaterad om läget.

  Sidan skapades: