Besök hos Ica Nära Skafferiet

Presidiet och näringslivsfunktion genomförde ett besök hos ICA Nära Skafferiet i förra veckan. Syftet med besöket är att lära känna kommunens näringsliv och förstå deras behov och utmaningar i vårt samhälle.


Skafferiet är en lokal ICA-butik som ligger på Ivar Claessons Gata 34. Butiken erbjuder ett brett sortiment av dagligvaror, och som en del av ICA-kedjan erbjuder Skafferiet regelbundna erbjudanden och kampanjer för att ge sina kunder möjlighet att handla prisvärt. Butiken leds av Robin Granqvist som tog över butiken i januari 2023. Skafferiet drivs med ett fokus på kundnöjdhet och strävar efter att skapa en välkomnande atmosfär för alla som besöker den.

Aktivt bidrag till samhällsengagemang

Butiken är bland annat aktiv i Agora-projektet i Kungälv, som är ett initiativ som drivs av IFK i samarbete med Kungälvs kommun, RF Sisu, och näringslivet. Projektets huvudmål är att öka aktivitet och rörelse bland unga i området. Genom att erbjuda olika aktiviteter strävar Agora-projektet efter att engagera barn och unga i lokalsamhället och främja en aktiv livsstil.

- Vårt engagemang i sådana projekt och initiativ är ett sätt att stärka samhället och bidra positivt till Kungälv, säger Robin Granqvist.

 

 Bild: Anders Holmensköld kommunstyrelsens förste vice ordförande (M), Gun-Marie Daun kommunstyrelsens andra vice ordförande tillika oppositionsråd KD), Butiksägare Robin Granqvist, Miguel Odhner kommunstyrelsens ordförande (S)


Vill du också få besök av oss?

Kungälvs kommun tackar för möjligheten att besöka ICA Nära Skafferiet och uppmanar andra intresserade parter att ta kontakt för möjliga besök eller samarbeten!


För mer information eller för att arrangera ett besök, kontakta naringsliv@kungalv.se.

 

  Sidan skapades: