Den 14 augusti blir det billigare att åka kollektivtrafik mellan Kungälv och Göteborg

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Från den 14 augusti kommer det bli billigare att resa till och från Göteborg och Kungälvs tätort när cirka 100 hållplatser i Kungälv, Mölnlycke och södra Ale börjar tillhöra både biljettzon A och B.

Den 14 augusti inför Västtrafik nya omlottzoner. Det innebär att resenärer som börjar sin resa från en hållplats inom zonerna kommer kunna resa mellan Göteborg och utvalda hållplatser i Kungälvs tätort. Precis som om de inte åker över en zongräns. Idag kostar en resa från centrala Kungälv till centrala Göteborg 70 kronor. Från den 14 augusti kommer samma resa kosta 35 kronor med dagens biljettpris.

Ytterby centrum är en av de många hållplatserna inom som får dubbel zontillhörighet. Där finns det goda möjligheter att snabbt ta sig med cykel eller gång från exempelvis Björkås och fortsätta sin resa därifrån. Vid Ytterby finns ungefär 300 parkeringsplatser för cykel.

Hållplatser i Kungälvs tätort som den 14 augusti börjar tillhöra både biljettzon A och B. Bild: Kungälvs kommun

Martin Gistell är enhetschef för trafik, gata och park i Kungälvs kommun och ser positivt på förändringen.

– Vi jobbar hela tiden med att underlätta för invånare och besökare att välja det kollektiva alternativet för resor till och från Kungälv. Nu har vi äntligen nått fram i frågan att göra det billigare för de som reser till och från de centrala delarna. Vi vet att det är många som både önskat och efterlängtat detta. Givetvis är vår förhoppning också att Kungälvsbor, såväl som besökare, använder sig av möjligheten att nu kunna resa för halverad kostnad.

Fler turer för linje X4 på helger och i rusning

Samtidigt som omlottzonerna införs får busslinje X4 mellan Kungälv och Mölnlycke fler avgångar. Bland annat kommer busslinje X4 börja köra 10-minuterstrafik på helgerna mellan klockan 10 till 18.

– Kungälv har en av de bästa restiderna i regionen i jämförelse med bil. Tack vare att vägen mellan Kungälv resecentrum och Hjalmar Brantingsplatsen har busskörfält hela vägen tar resan bara cirka 15 minuter, säger Amanda Stenbom, kollektivtrafiksamordnare på kommunen.

Ingen förändring för de med seniorkort

För seniorer med seniorkort som bor i Kungälvs kommun innebär zonändringen inga förändringar. Seniorer som är folkbokförda i Kungälvs kommun har ett seniorkort som är giltigt i zon B. Hållplatserna i Kungälv och Ytterby tätort som omfattas av zonindelningen får dubbel zontillhörighet, zon A och zon B. Förändringen innebär inte att zon A förlängs in en bit i Kungälv.

Seniorer som kliver på bussen i exempelvis Kongahälla och ska åka mot Göteborg behöver precis som idag köpa en enkelbiljett för zon A. Då har man en giltig biljett hela resan.

Läs mer

Läs mer om de nya omlottzonerna och vilka hållplatser som kommer få dubbel zontillhörighet den 14 augusti på vasttrafik.se 

  Sidan skapades: