Fler vid kusten kan få kommunalt dricksvatten

Arbetet med att bygga ut kommunens VA-nät betyder nu att fler fastigheter väster om Ytterby och ut mot Marstrand kan få kommunalt dricksvatten. Under en period har kommunen tvingats säga nej till nya ansökningar. Anledningen var att vi tidigare inte haft tillräckligt med kapacitet i vårt nät.

Bristen på kapacitet har i första hand drabbat privatpersoner i föreningar utanför verksamhetsområde. De kommer därför att prioriteras nu när fler inkopplingar tillåts. Kommunen ber dig som fått avslag att skicka in ny ansökan. Vi kommer att handlägga dom i tur och ordning.

Här finns allt du behöver för att göra en ny anmälan.

Läs mer om vår VA-utbyggnad utmed kusten här.

  Sidan skapades: