Råd och stöd till dig som förälder

Föräldraskapet är det viktigaste uppdraget du kan ha och kommer utan instruktionsbok. Ibland kan det behövas lite extra stöd, det är inte alltid så lätt att veta vad som är rätt och fel. Nu finns det en föräldraguide med råd och tips som kan stötta dig i ditt föräldraskap.

Som förälder, eller viktig vuxen, är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Att vara förälder ger mycket glädje, men under barnets uppväxt kommer alla föräldrar på olika sätt stöta på problem och utmaningar i vardagen. Mycket av detta är du rustad för att klara av men alla kan någon gång behöva råd, stöd och vägledning i sitt föräldraskap. I Kungälvs kommun finns olika slags stöd i föräldraskapet genom barnets hela uppväxt.

Här hittar du föräldraguiderna som också finns översatta till arabiska, dari, engelska och tigrinja

Förutom föräldraguiderna bjuder vi också in till ett antal aktuella föreläsningar:

Digital föreläsning: Hjärnan, skärmen och stillasittande - 7 februari
Vetenskapliga förklaringar kring hjärnans behov och konkreta strategier för att aktivera hela familjen.

Digital föreläsning om barnobesitas - 18 mars
Idag lever var fjärde tioåring i Sverige med övervikt eller obesitas.

Digital föreläsning - Barn som utmanar - 17 april
Om hur vi kan bemöta svåra situationer när barnet har ett beteende som utmanar och hur man ska klara att hantera sig själv i stressen runt detta.

  Sidan skapades: