Första spadtag för nytt vård- och omsorgsboende i Ängegärde

Fredag 15 december togs ett första spadtag för ett nytt vård- och omsorgsboende strax utanför centrala Kungälv. Boendet ska inrymma 90 platser samt lokaler för hemtjänst.

Kommunen har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Hemsö som kommer att äga och förvalta boendet som nu ska byggas av totalentreprenören Brixly. Boendet på cirka 9 000 kvadratmeter kommer att ligga i området Ängegärde och ska miljöcertifieras enligt Svanen.

Kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner var en av talarna och framhöll att det i bistra ekonomiska tider ändå går bra för Kungälv tack vare att vi vågar satsa framåt. – Jag är glad över samarbetet med er entreprenörer, vi har många projekt på gång och fler är planerade. Idag påbörjar vi ett vård- och omsorgsboende med 90 platser samt lokaler för hemtjänst. Om 2 år ska boendet stå färdigt.

 

Rutger Källen, vice VD för Hemsö tackade också för ett gott samarbete som han menade präglats av öppenhet, dialog och innovation och önskade projektet all framgång.

 

Brixlys VD Markus Brink tackade för förtroendet och försäkrade att även om det alltid finns vissa utmaningar kommer boendet att stå färdigt om två år. – Jag är övertygad om att det blir ett fantastiskt projekt.

 


Pia Gillerstedt är ordförande i kommunstyrelsens utskott Trygghet och stöd och vittnade om att det nya boendet är efterlängtat av många. – Det är otroligt roligt att kunna berätta att arbetet nu är påbörjat.

  Sidan skapades: