Framgångsrikt samarbete för att utbilda framtidens industriarbetare

Kungälvs kommun har många framgångsrika industriföretag som fortsätter att växa. Ett ökande problem är att det finns brist på utbildade industriarbetare. För att möta efterfrågan har kompetenscentrum och industriprogrammet på Mimers Hus gymnasium inlett ett innovativt samarbete. 

Samarbetet mellan kompetenscentrum och industriprogrammet på Mimers Hus gymnasium har lett till en förberedande preparandutbildning som väckt stort intresse bland både näringsliv och sökande. I slutet av oktober startar en grupp på 11 deltagare där flera av de antagna redan har praktikföretag.

Yrkesutbildningen startar med en grundläggande del där eleverna får viktiga kunskaper i ritningsläsning, mätteknik, svetsteknik och skärande bearbetning. Därefter så väljer eleven tillsammans med lärare lämplig praktikplats för fortsatt utbildning. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande till stor del och samarbetet med lokala industriföretag är betydelsefullt.

Samarbete som gynnar både arbetssökande och arbetsmarknad 

Henrik Johannessen är enhetschef på kompetenscentrum och betonar vikten av att skapa nära samarbeten med lokala företag. 

- Grunden för utbildningen bygger på ett tätt och nära samarbete med de lokala företagen. Vi rustar individer som har intresse för ett yrke med mycket goda framtidsutsikter. Med vår preparandutbildning så ger vi personer möjlighet att prova yrket under kortare tid samtidigt som de till exempel fortsätter med SFI-studier. Vi jobbar aktivt med att matcha och individer och företag. 

Johan Mårtensson är rektor på Industriprogrammet och understryker vikten av att anpassa gymnasieskolans resurser till individernas behov men också för att möta arbetsmarknadens efterfrågan. 

- Samarbetet är viktigt dels för kompetensförsörjningen till branschen, dels för att nyttja befintliga resurser inom gymnasieskolan med behoven hos de individer som finns på kompetenscentrum. Genom vårt branschråd för industri har vi en god dialog med lokala industriföretag och vi får en bra bild av deras utmaningar. 

Yrkesutbildningen omfattar en grundläggande del där eleverna får viktiga kunskaper i ritningsläsning, mätteknik, svetsteknik och skärande bearbetning. Utbildningen fokuserar också på arbetsplatsförlagt lärande och samarbetet med lokala industriföretag är av stor betydelse. 

  Sidan skapades: