Vårens nätverksmöte för samhällskontraktet

Under våren hölls ett mycket välbesökt nätverksmöte med alla organisationer som tecknat sig för samhällskontraktet. Deltagarna bjöds på intressanta föredragshållare blandat med mingel och nätverkande.

Miguel 400.jpg

Kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner

inledde med en tillbakablick till 2016 då Samhällskontraktet startade. - Idag kan vi konstatera att vi är långt över hundra organisationer som alla gör konkreta insatser och tar gemensamt ansvar för de utmaningar vårt samhälle står inför, sa Miguel Odhner.

 

Vena T 400.jpg

Robert Erlandsson, Vena Trailer AB

Ett fint konkret exempel fick vi från Robert Erlandsson, ägare till Vena Trailer AB. Robert, tillsammans med sina tio medarbetare, samarbetar stort med skolorna i kommunen och tar emot elever som har svårt att fungera i skolans strukturer. Hos Robert känner ungdomarna att de får göra något vettigt, exempelvis fixa med bilarna, snöröjning eller gräsklippning. I gengäld ställer Robert vissa krav tillbaka. - Varje människa har sin plats i samhället, menade Robert, det gäller bara att hitta den. Så stäng inga dörrar för människor och döm dem inte! Det vill jag skicka med er.
Vena Trailer med Robert i spetsen fick 2021 pris som Årets möjlighetsskapare för det målmedvetna arbetet med att ge alla människor möjligheter till arbete. En och annan känner också säkert igen honom genom det fantastiska initiativet Insamling Ukraina.

 

Volvo2 400.jpg

Tomas Andersson, vice president vid Volvo Cars

tog vid och berättade att deras sociala hållbarhetsarbete startade på grund av gängskjutningarna i Göteborg. Frågan var uppe på styrelsenivå och känslan om att vilja engagera sig tog form. Det som är bra för Göteborg är bra för Volvo och vice versa. - Volvokoncernen är den största privata arbetsgivaren i Sverige och därför behöver vi ta ansvar, sa Tomas och berättade om initiativet Destination Tynnered där man ihop med Stena Fastighet samlar alla aktörer som verkar i stadsdelen och kan bidra med kompetenser inom olika områden.

I stadsdelen får endast 38% av eleverna gymnasiekompetens, därför är området skola/fritid det viktigaste att arbeta med. – Det känns självklart, sa Tomas, det är ju bland annat i detta område vi ska rekrytera arbetskraft i framtiden. Då föddes Jobbfestival Tynnered. Det går kortfattat ut på att ungdomar matchas mot alla företag och organisationer i stadsdelen. Det finns en lokal i området som man kan träffas i där man tillsammans diskuterar vilka möjligheter som finns. – Det är ingen quick fix, säger Tomas utan ett långsiktigt arbete där resultatet är bra för både Volvo och Göteborg!

 

 

Elisabeth stående 500 kopiera.jpg

Elisabeth Anderton, hållbarhetschef, IFK Göteborg

"Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does.”

Orden är Nelson Mandelas och inledde nästa pass med Elisabeth Anderton, hållbarhetschef i IFK Göteborg. Hennes engagemang för social hållbarhet startade tidigt med exempelvis Gatans lag, en fotbollsförening för människor som lever i hemlöshet eller annat socialt utanförskap. 2015 tog hon över ansvaret för IFK:s sociala projekt Samspelet och senare hållbarhetschef.

- IFK Göteborg ska vara stadens lag och vi har ett starkt band till vår stad. Därför har vi ett jätteansvar i att kunna påverka, sa Elisabeth. Vi har ett stort samhällsengagemang där fotbollen blir ett verktyg och klubben en viktig kanal. Göteborg är en segregerad stad med stora olikheter och levnadsvillkor. Vi vet att det finns ungdomar som bor i förorterna som vill spela fotboll med oss men som inte kan ta sig till fotbollsträningen i centrala Göteborg. De fotbollsplaner som finns i förorterna känns otrygga och tas ofta över av de äldre killarna. Vilken insats kan vi göra som fotbollsklubb hur kan vi bidra till en jämlik stad genom fotbollen och tillhörighet till IFK Göteborg? Jo, genom att tillsammans med bostadsbolagen skapa anpassade mindre planer i de utsatta områdena gärna placerade nära skolor. Utbilda så kallade local heroes och coacher som är ungdomar med ledaregenskaper som kan leda andra. Ge ekonomiskt stöd och samarbeta med skolpedagogerna, lite som att ha IFK på skolschemat.

- Vi skapar förebilder och idrotten gör att man kan nå även de som saknar tillit till samhällets strukturer, menar Elisabeth, för man har alltid tillit till sin ledare. I gengäld får vi en fotbollsklubb som håller över tid och kan bidra till att staden utvecklas.
En fotbollsklubb att se upp till både på och utanför planen!

 

Linda och Nicola 500.jpg

Trygg i Kungälv – Nicola Karan och Linda Oscarsson

Nätverksträffens sista talarpar var Nicola Karan, säkerhetssamordnare i Kungälvs kommun samt Linda Oscarsson, kommunpolis i Kungälv/Ale som pratade om konceptet Trygg i Kungälv. Kommunen och Polisen har gett ett gemensamt medborgalöfte i syfte att skapa en trygg och säker kommun. Medborgarlöftet grundar sig på synpunkter från medborgarna från enkätundersökningar samt dialogmöten ute på stan. Nicola och Linda pratade om de olika insatserna som görs för att öka tryggheten. Läs gärna mer om detta på Samarbete för ökad trygghet

  Sidan skapades: