Nytt snabbspår till arbete för ukrainska flyktingar med utbildning inom vård och omsorg

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

På bild: Anna Lifjorden, verksamhetschef för vård- och omsorgsboende och Tanja Tajic, verksamhetschef för Kompetenscentrum. De ser goda möjligheter att göra det enklare för ukrainska flyktingar att komma in på den svenska arbetsmarknaden och samtidigt få chansen att anställa fler med rätta kunskaper inom yrken där det behövs personal.

Kungälvs kommun deltar i ett samverkansprojekt som ska underlätta för ukrainska flyktingar med arbetserfarenhet inom vård och omsorg att snabbt komma in på arbetsmarknaden i Sverige. 

Projektet Care-Vårda GR är ett samverkansprojekt med Göteborgsregionen och Kungälvs kommun, Mölndals kommun och Lilla Edets kommun. Projektet ska underlätta för ukrainska flyktingar med arbetserfarenhet inom vård och omsorg att snabbt komma ut i arbete.

– Idag saknas personal inom flera branscher, inte minst inom vårdsektorn. Genom detta samarbete vill vi göra det enkelt för ukrainska flyktningar med erfarenhet inom vård och omsorg att snabbt komma ut på svensk arbetsmarknad, säger Tanja Tajic, verksamhetschef på kompetenscentrum.

De som deltar i projektet i Kungälv kommer att få utbildningar inom vårdsvenska på kommunens vuxenutbildning samt praktik och studiebesök på kommunala arbetsplatser.

Kungälvs kommun har många anställda inom vård- och omsorgssektorn. Bristen på utbildad personal gör att det kommer finnas utmaningar att anställa i den takt som behövs.

– För att möta de utmaningar kring rekrytering vi kommer ha framöver behöver vi tänka nytt och framför allt tillsammans. Tillsammans med kompetenscentrum kan vi erbjuda utbildning, språkstödjande insatser och arbete och samtidigt bidra till en ökad integration i samhället, säger Anna Lifjorden, verksamhetschef för vård- och omsorgsboende.

Redan till sommaren hoppas kommunen kunna erbjuda sommarvikariat för de personer som deltar i projektet.

Om kompetenscentrum

Kompetenscentrum samlar kompetenser inom utbildning, arbete och integration för de som behöver stöd. Genom utbildning och insatser som leder till arbete eller vidare studier ska kompetenscentrum bidra till minskat utanförskap, minskat bidragsberoende, lägre arbetslöshet och det livslånga lärandet.

Om projektet

Care-Vårda GR är ett samverkansprojekt mellan Göteborgsregionen, Lilla Edets-, Mölndals- och Kungälvs kommuner. Projektet vänder sig till ukrainska flyktingar med erfarenhet inom vård och omsorg och som omfattas av massflyktsdirektivet. Projektet pågår mellan februari och september 2023 och finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

Eurpeiska unionens flagga med texten Europeiska socialfonden

  Sidan skapades: