Öppet hus i stadshuset

Årligen bjuder kommunen in allmänheten till ett öppet hus och fredags var det dags! Det blev en spännande dag med ett överväldigande antal på över 400 besökare som samlades för att få samtala med kommunens verksamheter och möta våra politiker.

 Redan från start var lokalerna fullsatta av engagerade invånare som ställde frågor och uttryckte sina åsikter. Många av frågorna kretsade kring bygglov, utvecklingen av kexstaden och trafikfrågor. Skolfrågor var också en central punkt, och intresset för det kommande införandet av fyrfackskärl för sopsortering nästa år var påtagligt. Dagen erbjöd invånarna en direkt möjlighet att engagera sig och få svar på sina frågor från de ansvariga beslutsfattarna.

- Öppet hus är ett viktigt komplement till inflytande och delaktighet i Kungälvs utveckling. Medborgarnas, företagens och föreningarnas kunskaper och erfarenheter bidrar till en bättre dialog och ett beslutsunderlag, säger kommundirektör Haleh Lindqvist.

Kommunfullmäktiges ordförande, Thomas Alpner, delade sin glädje över det stora antalet besökare.

- Det är roligt att det kom så många besökare, men det som gav mig mest glädje var att få träffa barnen och prata om demokrati, sa Thomas.

Bild: Thomas Alpner, Kommunfullmäktiges ordförande med en grupp barn som hade förberett en hel del frågor.

Bland besökarna fanns paret Johanna och Erik, nyligen inflyttade till Norrmannebo i den norra delen av kommunen. De hade sett inbjudan i brevlådan och såg det som en utmärkt möjlighet att lära känna kommunen och dess utmaningar. Johanna, landskapsingenjör till yrket, var särskilt intresserad av grönyteplaner och ville veta mer om kommunens visioner för grönområden. Erik överväger politiskt engagemang och ville få en bättre förståelse för kommunens aktuella och framtida planer.


Bild: Johanna Jacobsson och Erik Pettersson

Under mötet diskuterades många frågor med kommunens olika verksamheter. Ett populärt ämne var frågor om trafik, parkering och cykelbanor. Många invånare visade ett ökat intresse för hållbarhet och behovet av förbättrade cykelväganslutningar lyftes fram.

- Vi har en åtgärdslista på önskade cykelbanor från både invånare och politiker. Vi genomför årlig planering för att bygga sträckor och fokuserar på att förbättra cykelinfrastrukturen stegvis varje år, säger Jenny Bjöness Bergdahl, trafikstrateg.

  Sidan skapades: