Vi uppmärksammar Orange Day 2023

Den 25 november är det Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Kungälvs kommun stödjer dagen som instiftades av FN, genom att lysa upp stadshuset i orange färg. Dagen infaller också under En vecka fri från våld.

Orange Day är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. 25 november – Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor instiftades av FN:s generalförsamling år 1999.

Stadshuset kommer därför att lysa i orange färg från klockan 18.00 fredag 24/11 till måndag morgon 27/11.  Dagen uppmärksammas också av Zonta som finns på plats utanför Mimers hus 25/11 och inne i Mimers hus visas filmen Kära pappa mellan klockan 10-15. Filmen finns också att se på youtube

En vecka fri från våld

21 november öppnar utställningen En vecka fri från våld – där utsatta kvinnor delar sina berättelser med hjälp av text och bild. Utställningen visas på Kontakten i Kungälv. För öppettider och annan information om Kontakten se https://www.svenskakyrkan.se/kungalv/kontakten

Utställningen visades under En vecka fri från våld 2022, här kan du se en dokumentation om utställningen.

En vecka fri från våld sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer. Initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Länsstyrelserna tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Kungälvs kommun uppmärksammar internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. Detta sker i samverkan utifrån Samhällskontraktet med Luxlight, ZONTA och Kungälvs energi. I Kungälv finns också ett nätverk där olika kommunala verksamheter samverkar med frivilligorganisationer, sjukvård och polis i arbetet med att förebygga våld i nära relationer.

Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats. En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid och detta sker oftast innanför hemmets väggar och av en partner eller nära anhörig.

Här hittar du information som hjälper dig som är utsatt för våld, dig som känner någon som är utsatt för våld eller dig som utövar våld

 

  Sidan skapades: