Ny reningsteknik kräver fler tunga transporter till Marstrand

Anledningen är att vi provar nya metoder för att ta bort PFAS* från dricksvattnet vid Marstrands vattenverk. Vi vill understryka att våra värden för PFAS i Marstrands dricksvatten är låga.

Vi gör insatser redan nu för att möta de hårdare krav från EU (2020/2184) och Livsmedelsverket (SLVFS 2001:30) som börjar gälla i januari 2026. Hittills har vi fått mycket goda resultat av våra försök. Men det här kommer kräva stora investeringar i Marstrands vattenverk och som sagt fler tunga transporter till ön.

Omfattande kontrollprogram

Kommunen kontrollerar allt vatten vi producerar i våra tre vattenverk. Vi mäter ett stort antal värden fyra gånger om året. Provsvar samlas i en rapport som presenteras på vår hemsida om kommunalt dricksvatten. Där kan du bland annat se att Kungälvs vattenverk som levererar merparten av allt vatten i kommunen och Lysegårdens vattenverk har mycket låga halter av PFAS och klarar redan idag gott och väl gränsvärdena som börjar gälla 2026.

*PFAS är ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen. De finns inte naturligt utan började tillverkas i mitten av 1900-talet som tillsats i olika produkter som exempelvis impregneringsmedel, golvpolish och brandskum. På grund av att de flesta PFAS-ämnen är mycket svåra för naturen att bryta ner finns de överallt i miljön. Här kan du läsa mer på Livsmedelsverkets hemsida.

  Sidan skapades: