Återvinning och förbränning av plastprodukter

Kungälvs kommun har sedan sommaren 2022 börjat sortera ut plast. För att kunna återvinna så mycket plast som möjligt och inte behöva förbränna den, tar vi endast emot plastprodukter som går att återvinna

Till plaståtervinning kan du lämna plastpulkor, plasthinkar, plastmöbler med mera. På Munkegärde återvinningscentral finns en mindre container där du kan sortera dina plastprodukter. Där framgår också vilka produkter vi tar emot och vad som går att återvinna. Personalen går dessutom igenom plastcontainern innan den lastas om för vidare transport till återvinning. Den plast som samlas in separat på Munkegärde återvinningscentral skickas till återvinning

Här kan du läsa mer om hur du sorterar ditt avfall

  Sidan skapades: