Som viktig vuxen kan du bidra till att skydda unga från droger

Notera att denna artikel/nyhet är gammal. Hela eller delar av informationen i denna nyhet kan därför vara inaktuell eller felaktig.

Varje sommar är det många ungdomar som provar alkohol och droger för första gången. Men den vanligaste orsaken att unga avstår tobak, alkohol och narkotika är att de inte vill göra sina föräldrar besvikna.

Våren och sommaren är full av spännande och stora händelser för kommunens unga och tonåringar. Det är baler, skolavslutningar, studenter, cruising och andra roliga sociala sammanhang. Men det är i dessa situationer också vanligt att unga kommer i kontakt med alkohol, tobak och droger.  

Som viktig vuxen är din inställning och ditt agerande avgörande. Om du och din omgivning är tydlig med att alkohol, tobak och droger inte tolereras är chansen större att den unga inte vill testa. 

Viktiga vuxna behöver vara uppmärksamma och reagera 

Som förälder och viktig vuxen behöver du vara uppmärksam. Droger och substanser är idag lätta att få tag i via digitala plattformar och internet. För många vuxna kan det vara svårt att veta vilken effekt eller ens hur substanserna ser ut eller används. 

I broschyren Så hjälper du unga att avstå droger (PDF) finns bilder och information om droger och substanser som polisen ofta kommer i kontakt med. 

Detta kan du göra 

Som förälder och viktig vuxen har du den viktigaste rollen i det drogförebyggande arbetet. Din attityd har stora möjligheter att påverka den ungas inställning till droger.  

 • Prata med ditt barn varje dag. Var nyfiken och ställ frågor.

 • Bjud inte på alkohol och köp inte ut.  

 • Sätt tydliga gränser hemma och inkludera äldre syskon och vänner i samtalet.  

 • Samverka med föräldrarna till dina barns kompisar och kom överens om gemensamma regler för barnen om platser de får vara, utetider och nolltolerans till tobak, alkohol och andra droger.  

 • Prata med ditt barn och deras vänner om riskerna och konsekvenserna av att använda alkohol, tobak och droger.  

 • Håll dig informerad om var din tonåring är och ha uppsikt över kontanter, bank- och swishkonto och internetaktivitet.  

 • Var där för den unga genom att skjutsa, hämta, håll kontakt, stanna uppe på kvällen för att vänta på ditt barn om hen är ute.  

 • Var extra uppmärksam på beteendeförändringar som skolk, försämrade skolresultat och drogliberala kompisar. 

Bidra till en trygg miljö för alla unga 

Genom att skapa en trygg miljö både i och utanför hemmet minskar du risken att unga i din närhet testar tobak, alkohol eller narkotika. Genom att fler vuxna syns ute och samverkar med varandra hjälps vi åt att ta hand om varandra.  

 • Starta eller gå med i din lokala nattvandrargrupp som exempelvis Vuxen på Stan Kungälv.   

 • Prata ihop dig med andra föräldrar för att bilda en föräldragrupp och samverka kring era barn.  

 • Promenera på kvällar och helger. Besök gärna de mötesplatser där du vet att unga samlas. 

 • Bidra till att den unga har en meningsfull och aktiv fritid genom att engagera dig och introducera din ungdom till det lokala utbudet av aktiviteter.  

Behöver du stöd? 

Det är svårt att oroa sig för någon man tycker om, särskilt om de själva kanske inte inser faran eller riskerna med droger, alkohol eller tobak. Ett missbruk i familjen kan vara förknippat med skam, men ni behöver inte kämpa ensamma. Missbruk kan förekomma i alla familjer, i alla samhällsklasser och på alla platser. 

Råd- och stödtelefon för frågor om droger och alkohol  

Stöd till anhöriga och ungdomar i riskzon för alkohol och droger där du kan vara anonym.  
0722-13 22 05  

Gemensam mottagning (Socialtjänsten)  

Om du behöver prata med någon inom socialtjänsten. 
0303-23 93 77  

Mini-Maria  

För dig mellan 13-21 år som behöver stöd. Även närstående kan vända sig hit.  
010-441 50 90  

Familjehuset Klippan  

Stöd för familjer med barn mellan 6-18 år. 
0303-37 97 87 

Kungälvs ungdomsmottagning  

Stöd för alla upp till 24 år.  
010-473 38 70  

Fältgruppen Kungälvs kommun 

Arbetar uppsökande och relationsbyggande med ungdomar. 
0736-77 14 00 (dagtid)  
0702-31 98 45 (kvällstid)  

Socialjouren i Göteborg 

Vid akut stöd på kvällar, nätter och helger.  
031-365 87 00 

Kungälvs kommun arbetar drogförebyggande 

Kungälvs kommun har ett aktivt arbete för att motverka och förebygga missbruk av olika droger, tobak och alkohol bland våra ungdomar. Socialtjänst, kommun och polis samverkar för att tillsammans snabbare och effektivare hjälpa, förebygga och informera. 

Minskad droganvändning bland gymnasieelever 

Var tredje år mäter Kungälv ungas alkohol och drogvanor i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). I undersökningen deltar alla elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 inklusive elever på friskolorna. 

Jämfört med 2016 har det inte skett någon förändring i andelen ungdomar i årskurs 9 som använder narkotika. Andelen har varit 6 procent både år 2016 och år 2022. Men när det gäller elever i årskurs 2 på gymnasiet har det skett en annan utveckling. Där har andelen som använder narkotika minskat från 19 procent år 2016 till 9 procent år 2022. 

Läs mer 

  Sidan skapades: