Västtrafik utvecklar Kungälvs busstrafik

I juni sker flera förändringar av kollektivtrafiken i Kungälvs kommun. Det innebär bland annat förändrade linjedragningar, nya linjenummer och elbussar på flera linjer.

Förändringarna i trafiken börjar gälla vid tidtabellsskiftet den 17 juni. Bakgrunden är att trafiken behöver anpassas efter hur resandet i Kungälv ser ut idag samt hur behoven kommer se ut i framtiden.

Förändringen innebär bland annat att vissa linjer får förändrad turtäthet samt hur länge de kör på dygnet. Vissa linjer kommer också få ny linjesträckning medan vissa linjer får nya linjenummer.

Förändringar på ett tiotal linjer

Totalt är det ett tiotal linjer som förändras. Här är ett urval av nyheterna i Kungälvs busstrafik:

  • Bussarna på linjerna 1, 2 och 3 blir elbussar, som en del i Västtrafiks större arbete att elektrifiera all sin stadstrafik. Vissa av linjerna får även förändrad turtäthet och körväg.
  • Marstrand Express ersätts av nya linjen 302 och slutar köra in till Göteborg. För resor in mot Göteborg kan resenärer ta tåg i Ytterby eller övrig expressbusstrafik från Kungälv resecentrum. Förändringen görs för att avlasta centrala Göteborg från busstrafik, där situationen idag är hårt ansträngd.
  • Linje 308 får en ny linjesträckning och tydliggörs som huvudlinje mellan Diseröd och Kungälv. Sträckan mellan Diseröd och Kareby ersätts med nya linje 307.

På Västtrafiks hemsida finns mer information om alla 10 linjer som förändras

Frågor om förändringen besvaras av Västtrafiks kundservice

Inför tidtabellsskiftet ombeds resenärer söka sin resa på Västtrafiks hemsida eller i appen Västtrafik ToGo

  Sidan skapades: